Cijene u autoškoli

Cijene u autoškoli su novim Zakonom o sigurnosti prometa na cestama slobodne. To znači svaka autoškola može imati svoju cijenu !

Ipak ostavio sam stare cijene (u nastavku) zbog usporedbe.

Slovo L u autoškoli

Najnižu cijenu nastavnog sata i ispita u autoškoli određuje ministar unutarnjih poslova i ministar zdravstva i socijalne skrbi.

Svaka autoškola može odrediti cijenu nastavnog sata kolliku želi sa time da ne može biti manja od cijene koju je odredio ministar unutarnjih poslova.

U Zagrebu većina autoškola ima minimalnu cijenu zbog velikog broja autoškola i velike konkurencije. U manjim mjestima sa manjim brojem autoškola, autoškole između sebe dogovore cijene.

Pročitajte:  Pravilnik o jedinstvenim minimalnim izračunskim elementima vrijednosti nastavnog sata u autoškoli i  Odluka o visini naknade za polaganje vozačkog ispita.

Liječnički pregled

430,00 kuna + 20 kuna biljega

ukupno 450,00 kuna

Prometni propisi i sigurnosna pravila

17,70x25% =22,125 kuna jedan sat x 30 sati = 663,75 kuna (minimalna cijena)

118,oox25%=147,50 kuna ispit + 20 kuna biljega

ukupno 831,25 kuna

Prva pomoć

450,00 kuna 9 sati predavanja, grupe do 15 kandidata, prostorije Crvenog križa

95,00x25%=118,75 kuna + 20 kuna biljega - ispit

ukupno 588,75 kuna

Upravljanje vozilom

115,00x25%=143,75 kuna jedan sat x 35 sati = 5031,25 kuna (minimalna cijena)

189,00x25%=236,25 + 20+20 kuna biljega - ispit

143,75 kuna - ispitni sat

ukupno 5451,25 kuna

Ukupno

7.321,25 kuna

Svaka autoškola cijenu nastavnog sata iz PPSP i UV može odrediti po želji sa time da ne može biti manja od minimalne cijene koju je odredio MUP.

Cijene ispita se ne mogu mijenjati.

Cijene su ako položite od prve...

U cijene mogu biti uključeni još neki dodatni troškovi kao na primjer cijena izamljivanja poligona i slično...

Pad na ispitu

115,00x25%=143,75 kuna jedan sat x 3 sata = 431,25 kuna (minimalna cijena)

189,00x25%=236,25 kn + 20 kn biljega - ispit

143,75 kn - ispitni sat

ukupno 831.25 kuna

Dodatni sati

143,75 kn jedan sat (minimalna cijena)

Kondicijska vožnja

Cijena nastavnog sata kondicijske vožnje je po dogovoru.

Saznajte više o kondicijskoj vožnji ..

Cijene ostalih kategorija

Jedinstveni minimalni izračunski elementi vrijednosti nastavnog sata iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom za ostale kategorije vozila izračunavaju se na temelju neto-vrijednosti izračunskih elemenata za B kategoriju vozila uvećanih za određeni postotak kako slijedi:

Cijene su bez PDV-a

– A1 kategorija – 15 % veći od cijene nastavnog sata B kategorije vozila, odnosno iznosi 132,25 kuna,

– A2 kategorija – 20 % veći od cijene nastavnog sata B kategorije vozila, odnosno iznosi 138,00 kuna,

– A kategorija – 20 % veći od cijene nastavnog sata B kategorije vozila, odnosno iznosi 138,00 kuna,

– M kategorija – 10 % veći od cijene nastavnog sata B kategorije vozila, odnosno iznosi 126,50 kuna,

– F kategorija – 10 % veći od cijene nastavnog sata B kategorije vozila, odnosno iznosi 126,50 kuna,

– B+E kategorija – 5 % veći od cijene nastavnog sata B kategorije vozila, odnosno iznosi 120,75 kuna,

– C1 kategorija – 15 % veći od cijene nastavnog sata B kategorije vozila, odnosno iznosi 132,25 kuna,

– C1+E kategorija – 20 % veći od cijene nastavnog sata B kategorije vozila, odnosno iznosi 138,00 kuna,

– C kategorija – 20 % veći od cijene nastavnog sata B kategorije vozila, odnosno iznosi 138,00 kuna,

– C+E kategorija – 25 % veći od cijene nastavnog sata B kategorije vozila, odnosno iznosi 143,75 kuna,

– D kategorija – 60 % veći od cijene nastavnog sata B kategorije vozila, odnosno iznosi 184,00 kuna,

– D+E kategorija – 65 % veći od cijene nastavnog sata B kategorije vozila, odnosno iznosi 189,75 kuna.

Za A1, A2, A, M i F kategoriju vozila jedinstveni minimalni izračunski elementi nastavnog sata veći su od onih za B kategoriju vozila, jer se tijekom osposobljavanja, uz osnovno vozilo koristi i prateće vozilo.

Saznajte više..

Cijene naknada za polaganje vozačkog ispita bez uračunatog PDV-a od 25 posto:

-plaćaju se uplatnicom ili internet bankarstvom na HAK-ov račun ili na račun Crvenog križa

Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći - 95,00 kn

Prometni propisi i sigurnosna pravila - 118,00 kn

Upravljanje vozilom:

A1, A2, A, M, F, G - 164,00 kn

B - 189,00 kn

B+E, C1 - 202,00 kn

C1+E, C - 246,00 kn

C+E - 265,00 kn

D, D+E, H - 302,00 kn

Dodajte komentar

* Obvezne informacije
10000
Primi i povuci fotke (max 3)
Captcha Image

Komentari

Još nema komentara. Budite prvi !