Nastavni plan i program iz predmeta Upravljanje vozilom

Sadržaj osposobljavanja kandidata za vozače B kategorije na prometnom vježbalištu

Nastavni sat Nastavna jedinica Sadržaj osposobljavanja Broj sati
1
2
A-1 Upoznavanje vozila, priprema vozila za vožnju, dnevni preventivni pregled (provjera razine ulja u motoru, tekućine za hlađenje, tekućine za pranje stakala, korištenje opreme vozila – priprema vozila za vuču), prilagodba sjedala, pravilan položaj za vožnju, prilagodba vozačkih ogledala, vezanje sigurnosnog pojasa i prilagodba naslona za glavu. 2
3 A-2 Mijenjanje stupnjeva prijenosa i zaustavljanje 1
4
5
A-3 Vožnja unaprijed – unatrag po pravcu i s promjenom smjera 2
6 A-4 Okretanje vozila s više postupaka 1
7 A-5 Parkiranje vozila 1
8 A-6 Iznenadno kočenje i zaustavljanje 1

Sadržaj osposobljavanja na javnoj cesti

Nastavni sat Nastavna jedinica Sadržaj osposobljavanja Broj sati
9
10
B-1 Uključivanje u promet i isključivanje iz prometa: utvrđivanje prometnih uvjeta, uporaba pokazivača smjera, izbor trenutka za uključivanje, propuštanje pješaka i vozila, zaustavljanje, mjere opreza, ostavljanje vozila 2
11
12
B-2 Vožnja ponašanje u prometu: položaj vozila u prometnoj traci, održavanje razmaka u nizu (koloni), ubrzavanje i usporavanje, kočenje i zaustavljanje, prilagođavanje brzine prometnim uvjetima, pravilno mimoilaženje i propuštanje vozila, vožnja zavojima, vožnja po uzbrdici i nizbrdici. 2
13 B-3 Polazak vozilom na uzbrdici (nizbrdici), uz korištenje pomoćne i radne kočnice. 1
14
15
B-4 Polukružno okretanje vozila vožnjom unatrag sa skretanjem ulijevo ili udesno s tim da se održava ispravan položaj unutar prometne trake. 2
16
17
B-5 Parkiranje vozila i napuštanje parkirališta (okomito ili koso, unaprijed ili unatrag na ravnoj podlozi, uzbrdo ili nizbrdo) 2
18
19
B-6 Vožnja raskrižjem: približavanje, prestrojavanje, vožnja različitim tipovima raskrižja, prilagođavanje brzine, uočavanje prometne situacije, odnos prema drugim sudionicima, propuštanje vozila, izbor prometne trake, skretanje. 2
20 B-7 Postupanje prema znakovima u prometu: koje daje ovlaštena osoba, prometnim svjetlima- semaforima, prometnim znakovima, oznakama na kolniku. 1
21
22
23
B-8 Vožnja autocestom ili brzom cestom, uključivanje na autocestu ili brzu cestu ili cestu namijenjenu za promet motornih vozila i vožnju, isključivanje s tih cesta, korištenje trake za ubrzavanje i usporavanje. 3
24
25
B-9 Prilagođavanje brzine vožnje: prema kolničkim i prometnim uvjetima, prema radnji koju izvodi, prema maksimalnoj dopuštenoj brzini u odnosu na vrstu cesta (obvezno do 80, 100,odnosno 120 km/h), prema drugim sudionicima. 2
26
27
B-10 Pretjecanje i obilaženje: pravilnost postupka pretjecanja i obilaženja, provjeru prometnih uvjeta, uporaba pokazivača smjera, prilagodba brzine vožnje, postupak kada pretječe drugo vozilo. 2
28
29
B-11 Vožnja u naselju (gradu) i izvan naselja (grada). 2
20
31
B-12 Vožnja u posebnim uvjetima: noć, kiša, magla. 2
32
33
B-13 Vožnja prometnicama sa posebnim karakteristikama (ukoliko postoje u mjestu provedbe ispita ); kružni tok prometa, prijelaz preko željezničke ili tramvajske pruge u razini, vožnja uz stajališta vozila javnog prijevoza putnika, vožnja uzbrdicama i nizbrdicama. 2
34 B-14 Odnos prema drugim sudionicima u prometu: prema djeci, nemoćnim osobama, invalidima, pješacima, biciklistima i drugim sudionicima, prema vozilima javnog prijevoza putnika, nepravilno, nekorektno i nepredvidivo reagiranje, reagiranje na pogreške drugih sudionika, praćenje postupaka drugih sudionika u prometu, ugrožavanje ili ometanje drugih sudionika. 1
35 B-15 Predispitni sat vožnje i ocjena instruktora vožnje odnosno ocjena voditelja autoškole. 1

Dodajte komentar

* Obvezne informacije
10000
Primi i povuci fotke (max 3)
Captcha Image

Komentari

Još nema komentara. Budite prvi !