Odluka o obveznoj uporabi zimske opreme

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

3095

Na temelju članka 193. stavka 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08; 48/10; 74/11 i 80/13), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture, donosi

ODLUKU

O OBVEZNOJ UPORABI ZIMSKE OPREME NA ZIMSKIM DIONICAMA JAVNIH CESTA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se obvezna uporaba zimske opreme na zimskim dionicama javnih cesta u Republici Hrvatskoj i to u razdoblju od 15. 11. tekuće godine do 15. 4. iduće godine.

Članak 2.

Zimske dionice su:

AUTOCESTE

Broj
ceste

Opis ceste

Duljina (km)

A1

Zagreb (čvorište Lučko, A3) – Karlovac – Bosiljevo – čvorište Maslenica

242,4

A2

GP Macelj (granica Rep. Slovenije) –Trakošćan – Krapina – Zagreb (čvorište Jankomir, A3)

61,0

A3

GP Bregana (granica Rep. Slovenije) – Zagreb – Sl. Brod – GP Bajakovo (granica Rep. Srbije)

306,0

A4

GP Goričan (granica Rep. Mađarske) – Varaždin – Zagreb (čvorište Ivanja Reka, A3)

97,0

A5

Čvorište Osijek – Đakovo – čvorište Sredanci (A3)

51,8

A6

Čvorište Bosiljevo 2 (A1) – Delnice – Rijeka (čvorište Orehovica, A7)

81,0

Ukupno kilometara autocesta:

839,2

DRŽAVNE I ŽUPANIJSKE CESTE

Broj ceste

Opis ceste

Duljina (km)

1

G. P. Macelj (gr. R. Slovenije) – Krapina – Zagreb – Karlovac – Gračac – Knin

338,7

2

G. P. Dubrava Križovljanska (gr. R. Slovenije) – Varaždin (D528)

33,5

2

Osijek (D34)– Vukovar – G. P. Ilok (gr. R. Srbije)

85,7

3

Karlovac – Rijeka (D8)

130,9

5

G. P. Terezino Polje (gr. R. Mađarske) – Virovitica – Veliki Zdenci – Daruvar – Okučani – G. P. Stara Gradiška (gr. BiH)

123,1

6

G. P. Jurovski Brod (gr. R. Slovenije) – Ribnik – Karlovac (D1)

32,1

6

G. P. Dvor (gr. BiH) – Dvor (D47)

2,4

7

G. P. Duboševica (gr. R. Mađarske) – Beli Manastir – Osijek (D2)

43,0

7

Čvorište Velika Kopanica (A3) – G. P. Slavonski Šamac (gr. BiH)

13,2

23

Josipdol (D42) – Senj (D8)

68,5

25

Lički Osik (D50) – Gospić (D50)

7,5

27

Gračac (D50) – D. Karin (D502)

40,5

30

Čvorište Buzin (A3) – Velika Gorica – Žažina (D36)

38,8

30

Petrinja (D37) – Hrvatska Kostajnica (D47)

34,2

34

Donji Miholjac (D53) – Valpovo – čvorište Osijek (A5)

41,2

36

Žažina (D30) – Sisak – čvorište Popovača (A3)

33,9

37

Sisak (D36) – Petrinja (D30)

13,0

42

Čvorište Ogulin (A1) – Josipdol (D23)

5,5

45

Veliki Zdenci (D5) – Garešnica – čvorište Kutina (A3)

43,6

46

G. P. Tovarnik (gr. R. Srbije) – Vinkovci (D55)

32,7

47

G. P. Jasenovac (gr. BiH) – čvorište Novska (A3)

8,5

47

Hrvatska Kostajnica (D30) – Dvor (D6)

24,5

50

Žuta Lokva (D23) – Otočac – Gospić – Gračac (D27)

104,2

53

G. P. Donji Miholjac (gr. R. Mađarske) – Našice – G. P. Slavonski Brod (gr. BiH)

91,6

53

D525 – Sl. Brod (granica BiH)

3,2

54

Maslenica (D8) – Zaton Obrovački (D27)

13,5

55

Čvorište Županja (A3) – G. P. Županja (gr. BiH)

8,1

204

G. P. Pribanjci (gr. R. Slovenije) – Bosanci (D3) – čvorište Bosiljevo 1 (A1)

6,3

212

D7 – Kneževi Vinogradi – G. P. Batina (gr. R. Srbije)

22,1

213

D2 – G. P. Erdut (gr. R. Srbije)

26,7

214

Županja (D55) – Gunja – gr. BiH

28,8

217

Ličko Petrovo Selo (D1) – G. P. Ličko Petrovo Selo (gr. BiH)

3,0

519

Dalj (D213) – Borovo (D2)

16,2

525

Čvorište Sl. Brod zapad (A3) – D53

2,2

528

Varaždin (D2) – čvorište Varaždin (A4)

2,4

Ukupno kilometara državnih cesta:

1523,3

TRANZITNI PROMET IZ HRVATSKIH LUKA

LUKA VUKOVAR

2

Riječno pristanište Vukovar – Borovo (D55)

2,7

55

Borovo (D2) – Vinkovci – čvorište Županja (A3)

41,5

LUKA OSIJEK 

417

Riječno pristanište Osijek – čvorište Osijek – istok (D2)

2,3

LUKA I RAFINERIJA SISAK 

36

Sisak (D36) – čvorište Popovača (A3)

21,6

Ukupno kilometara državnih cesta:

68,1

Članak 3.

Obvezna uporaba zimske opreme odnosi se na sve vrste motornih vozila bez obzira na vremenske uvjete i stanje kolnika, izuzev vozila oružanih snaga Republike Hrvatske.

Članak 4.

Pod zimskom opremom motornih vozila čija najveća dopuštena masa nije veća od 3,50 tona, sukladno posebnom propisu, podrazumijevaju se zimske gume (M+S) na svim kotačima ili ljetne gume s najmanjom dubinom profila od 4 mm i s lancima za snijeg pripravnim za postavljanje na pogonske kotače.

Pod zimskom opremom autobusa podrazumijevaju se lanci na pogonskim kotačima ili zimske gume (M+S) postavljene na pogonske kotače, a autobusi i teretna vozila koja zbog tehničkih razloga ne mogu postaviti lance na pogonske kotače moraju imati zimske gume (M+S) na pogonskim kotačima.

Članak 5.

Upravitelji javnih cesta obvezni su za javne ceste iz članka 2. ove Odluke kojim upravljaju, putem medija obavijestiti javnost o obveznoj uporabi zimske opreme.

Članak 6.

Karta zimskih dionica javnih cesta u Republici Hrvatskoj na kojima je obvezna uporaba zimske opreme u razdoblju od 15. 11. tekuće godine do 15. 4. iduće godine, nalazi se u Prilogu 1. koji čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 7.

Nadzor nad odvijanjem prometa motornih vozila po ovoj Odluci provodit će Ministarstvo unutarnjih poslova u skladu s propisima iz svog djelokruga.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-02/86
Urbroj: 530-08-1-13-3
Zagreb, 14. studenoga 2013.

Ministar
dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.Dodajte komentar

* Obvezne informacije
10000
Primi i povuci fotke (max 3)
Captcha Image

Komentari

Još nema komentara. Budite prvi !