Prometni znakovi

Pročitajte: Pravilnik o prometnim znakovima

Općenito o prometnim znakovima

Ceste se moraju obilježavati propisanim prometnim znakovima kojima se sudionici u prometu upozoravaju na opasnost koja im prijeti na određenoj cesti ili dijelu te ceste, stavljaju do znanja ograničenja , zabrane i obveze kojih se sudionici u prometu moraju držati i daju potrebne obavijesti za siguran i nesmetan tok prometa.

Prometnim znakovima moraju se obilježiti i opasnosti privremenog karaktera, osobito one koje nastanu zbog iznenadnog oštećenja ili onesposobljavanja ceste, te privremena organičenja i privremene zabrane u prometu, i ti se znakovi moraju ukloniti čim prestanu razlozi zbog kojih su postavljeni.

Prometni znakovi jesu: znakovi opasnosti, znakovi izričitih naredaba i znakovi obavijesti, s dopunskom pločom koja je sastavnim dijelom prometnog znaka i koja pobliže određuje značenje prometnog znaka ili bez nje, zatim prometna svjetla, oznake na kolniku, nogostupu i sl. te svjetlosne i druge oznake na cesti.  Sudionici u prometu dužni su držati se ograničenja, zabrana i obveza izraženih pomoću postavljenih prometnih znakova.

Prometni znakovi postavljaju se i održavaju tako da ih sudionici u prometu mogu na vrijeme i lako uočiti i danju i noću i pravovremeno postupiti u skladu s njihovim značenjem. Prometni znakovi moraju se ukloniti, dopuniti ili zamijeniti ako njihovo značenje ne odgovara izmijenjenim uvjetima prometa na cesti ili zahtjevima sigurnosti.

Na prometni znak i na stup na koji je znak postavljen zabranjeno je stavljati bilo što što nije u svezi sa značenjem prometnog znaka. Zabranjeno je neovlašteno postavljati, uklanjati, zamjenjivati ili oštećivati prometne znakove i opremu ceste, ili mijenjati značenje prometnih znakova.

Na cesti se ne smiju postavljati ploče, znakovi, svjetla, stupovi ili drugi slični predmeti kojima se zaklanja ili smanjuje vidljivost postavljenih prometnih znakova, ili koji svojim oblikom, bojom, izgledom ili mjestom postavljanja oponašaju neki prometni znak ili sliče na neki prometni znak, ili zasljepljuju sudionike u prometu, ili odvraćaju njihovu pozornost u mjeri koja može biti opasna za sigurnost prometa.

Prometne znakove čitate od dolje prema gore (jer se često previdi dopunska ploča).

 

Prometni znak vrijedi do prvog raskrižja !

 

Specifični oblici znakova:

 

Prometni znak - nailazak na cestu sa prednošću prolaska Prometni znak - obavezno zaustavljanje Prometni znak _cesta sa prednošću prolaska

Vezano uz prednost prolaska vozila na raskrižjima postoje tri prometna znaka specifičnog oblika. Zbog toga takav prometni znak možemo prepoznati gledajući ga s leđa. Pri tome vidimo samo njegov oblik i srebrnu boju poleđine prometnog znaka. To nam je dovoljno da bi zaključili koji prometni znak ima vozilo koje nam dolazi sa bočne ceste ili iz suprotnog smjera. Prilikom približavanja raskrižju vozač ne gleda samo svoje znakove !

Znakovi opasnosti

Opasnost na cestiOpasnost na cesti

Raskrižje cesta iste važnostiRaskrižje cesta iste važnosti

Raskrižje sa sporednom cestom pod pravim kutomRaskrižje sa sporednom cestom pod pravim kutom

Spajanje sporedne ceste sa lijeve strane pod pravim kutomSpajanje sporedne ceste sa lijeve strane pod pravim kutom

Spajanje sporedne ceste pod pravim kutom s desne straneSpajanje sporedne ceste pod pravim kutom s desne strane

Spajanje sporedne ceste pod oštrim kutom s lijeve straneSpajanje sporedne ceste pod oštrim kutom s lijeve strane

Spajanje sporedne ceste pod oštrim kutom s desne straneSpajanje sporedne ceste pod oštrim kutom s desne strane

Zavoj ulijevoZavoj ulijevo

Zavoj udesnoZavoj udesno

Dvostruki zavoj ili više uzastopnih zavoja od kojih je prvi ulijevoDvostruki zavoj ili više uzastopnih zavoja od kojih je prvi ulijevo

Dvostruki zavoj ili više uzastopnih zavoja od kojih je prvi udesnoDvostruki zavoj ili više uzastopnih zavoja od kojih je prvi udesno

Opasna nizbrdicaOpasna nizbrdica

Opasna uzbrdicaOpasna uzbrdica

Suženje cesteSuženje ceste

Suženje ceste s desne straneSuženje ceste s desne strane

Suženje ceste s lijeve straneSuženje ceste s lijeve strane

Neravan kolnikNeravan kolnik

Neravan kolnikNeravan kolnik

Neravan kolnikNeravan kolnik

Sklizak kolnikSklizak kolnik

Kamenje prštiKamenje pršti

Kamenje padaKamenje pada

Nailazak na prometna svjetlaNailazak na prometna svjetla

Nailazak na prometna svjetlaNailazak na prometna svjetla

Radovi na cestiRadovi na cesti

Promet u oba smjeraPromet u oba smjera

Raskrižje s kružnim tokom prometaRaskrižje s kružnim tokom prometa

PoledicaPoledica

Prevrtanje ili iskliznuće vozilaPrevrtanje ili iskliznuće vozila

Kolona vozilaKolona vozila

Neutvrđena bankinaNeutvrđena bankina

Pješaci na cestiPješaci na cesti

Obilježen pješački prelazObilježen pješački prelaz

Djeca na cestiDjeca na cesti

Blizina zrakoplovne cesteBlizina zrakoplovne piste

TunelTunel

Bočni vjetarBočni vjetar

Opasnost od požaraOpasnost od požara

Biciklisti na cestiBiciklisti na cesti

Pokretni mostPokretni most

Blizina obaleBlizina obale

Tramvajska prugaTramvajska pruga

Domaće životinje na cestiDomaće životinje na cesti

Divljač na cestiDivljač na cesti

Prijelaz ceste preko željezničke pruge s branicima ili polubranicimaPrijelaz ceste preko željezničke pruge s branicima ili polubranicima

Prijelaz ceste preko željezničke pruge bez branika ili polubranikaPrijelaz ceste preko željezničke pruge bez branika ili polubranika

Andrijin križAndrijin križ

Andrijin križAndrijin križ

Približavanje prijelazu ceste preko željezničke pruge s branicima ili polubranicima

Približavanje prijelazu ceste preko željezničke pruge s branicima ili polubranicima

Približavanje prijelazu ceste preko željezničke pruge bez branika ili polubranika

Približavanje prijelazu ceste preko željezničke pruge bez branika ili polubranika

Znakovi izričitih naredbi

Raskrižje s cestom koja ima prednost prolaza
Raskrižje s cestom koja ima prednost prolaza

Obvezno zaustavljanje
Obvezno zaustavljanje

Zabrana prometa u oba smjera
Zabrana prometa u oba smjera

Zabrana prometa u jednom smjeru
Zabrana prometa u jednom smjeru

Zabrana prometa za sva motorna vozila osim za motocikle bez prikolice i mopede
Zabrana prometa za sva motorna vozila osim za motocikle bez prikolice i mopede

Zabrana prometa za autobuse
Zabrana prometa za autobuse

Zabrana prometa za teretne automobile
Zabrana prometa za teretne automobile

Zabrana prometa za cisterne
Zabrana prometa za cisterne

Zabrana prometa za vozila koja prevoze eksploziv ili neke lakozapaljive tvari
Zabrana prometa za vozila koja prevoze eksploziv ili neke lakozapaljive tvari

Zabrana prometa za vozila koja prevoze opasne tvari
Zabrana prometa za vozila koja prevoze opasne tvari

Zabrana prometa za sva motorna vozila koja vuku priključno vozilo
Zabrana prometa za sva motorna vozila koja vuku priključno vozilo

Zabrana prometa za teretni automobil koji vuče priključno vozilo
Zabrana prometa za teretni automobil koji vuče priključno vozilo

Zabrana prometa za traktore
Zabrana prometa za traktore

Zabrana prometa za motocikle
Zabrana prometa za motocikle

Zabrana prometa za mopede
Zabrana prometa za mopede

Zabrana prometa za bicikle
Zabrana prometa za bicikle

Zabrana prometa za mopede i bicikle
Zabrana prometa za mopede i bicikle

Zabrana prometa za zaprežna vozila
Zabrana prometa za zaprežna vozila

Zabrana prometa za ručna kolica
Zabrana prometa za ručna kolica

Zabrana prometa za sva motorna vozila
Zabrana prometa za sva motorna vozila

Zabrana prometa za pješake
Zabrana prometa za pješake

Zabrana prometa za vozila čija ukupna širina prelazi određenu širinu
Zabrana prometa za vozila čija ukupna širina prelazi određenu širinu

Zabrana prometa za vozila čija ukupna visina prelazi odeđenu visinu
Zabrana prometa za vozila čija ukupna visina prelazi odeđenu visinu

Zabrana prometa za vozila čija ukupna masa prelazi određenu masu
Zabrana prometa za vozila čija ukupna masa prelazi određenu masu

Zabrana prometa za vozila koja prekoračuju određeno osovinsko opterećenje
Zabrana prometa za vozila koja prekoračuju određeno osovinsko opterećenje

Zabrana prometa za vozila koja prekoračuju određenu dužinu
Zabrana prometa za vozila koja prekoračuju određenu dužinu

Najmanja udaljenost između vozila
Najmanja udaljenost između vozila

Zabrana skretanja ulijevo
Zabrana skretanja ulijevo

Zabrana skretanja udesno
Zabrana skretanja udesno

Zabrana polukružnog okretanja
Zabrana polukružnog okretanja

Ograničenje brzine
Ograničenje brzine

Zabrana pretjecanja svih motornih vozila osim motocikla bez prikolice i mopeda
Zabrana pretjecanja svih motornih vozila osim motocikla bez prikolice i mopeda

Zabrana pretjecanja za teretne automobile
Zabrana pretjecanja za teretne automobile

Zabrana prolaska bez zaustavljanja - carina
Zabrana prolaska bez zaustavljanja - carina

Zabrana prolaska bez zaustavljanja - policija
Zabrana prolaska bez zaustavljanja - policija

Zabrana prolaska bez zaustavljanja - cestarina
Zabrana prolaska bez zaustavljanja - cestarina

Zabrana davanja zvučnih znakova
Zabrana davanja zvučnih znakova

Prednost prolaska za vozila iz suprotnog smjera
Prednost prolaska za vozila iz suprotnog smjera

Zabrana zaustavljanja i parkiranja
Zabrana zaustavljanja i parkiranja

Zabrana parkiranja
Zabrana parkiranja

Izmjenično parkiranje
Izmjenično parkiranje

Izmjenično parkiranje
Izmjenično parkiranje

Zabranjeno fotografiranje
Zabranjeno fotografiranje

Najmanja dopuštena brzina
Najmanja dopuštena brzina

Zimska oprema
Zimska oprema

Biciklistička staza
Biciklistička staza

Pješačka staza
Pješačka staza

Pješačka i biciklistička staza
Pješačka i biciklistička staza

Staza za jahače
Staza za jahače

Obvezan smjer
Obvezan smjer

Obvezan smjer
Obvezan smjer

Obvezan smjer
Obvezan smjer

Obvezan smjer
Obvezan smjer

Obvezan smjer
Obvezan smjer

Obvezan smjer
Obvezan smjer

Dopušteni smjerovi
Dopušteni smjerovi

Dopušteni smjerovi
Dopušteni smjerovi

Dopušteni smjerovi
Dopušteni smjerovi

Obvezno obilaženje s desne strane
Obvezno obilaženje s desne strane

Obvezno obilaženje s lijeve strane
Obvezno obilaženje s lijeve strane

>Dopušteno obilaženje
Dopušteno obilaženje

Kružni tok prometa
Kružni tok prometa

Znakovi obavijesti

Prednost prolaska prema vozilima iz suprotnog smjera
Prednost prolaska prema vozilima iz suprotnog smjera

Obilježen pješački prelaz
Obilježen pješački prelaz

Obilježen prijelaz biciklističke staze
Obilježen prijelaz biciklističke staze

Djeca na cesti
Djeca na cesti

Podzemni ili nadzemni pješački prelaz
Podzemni ili nadzemni pješački prelaz

Cesta sa jednosmjernim prometom
Cesta sa jednosmjernim prometom

Cesta sa jednosmjernim prometom
Cesta sa jednosmjernim prometom

Cesta s prednošću prolaska
Cesta s prednošću prolaska

Završetak ceste s prednošću prolaska
Završetak ceste s prednošću prolaska

Izbočina na cesti
Izbočina na cesti

Prestanak zabrane pretjecanja svih motornih vozila osim mopeda
Prestanak zabrane pretjecanja svih motornih vozila osim mopeda

Prestanak zabrane pretjecanja za teretne automobile
Prestanak zabrane pretjecanja za teretne automobile

Prestanak ograničenja brzine
Prestanak ograničenja brzine

Prestanak najmanje dopuštene brzine
Prestanak najmanje dopuštene brzine

Prestanak zabrane davanja zvučnih signala
Prestanak zabrane davanja zvučnih signala

Prestanak svih zabrana
Prestanak svih zabrana

Prestanak obvezne uporabe zimske opreme
Prestanak obvezne uporabe zimske opreme

Završetak bicikllističke staze
Završetak bicikllističke staze

Završetak pješačke staze
Završetak pješačke staze

Završetak staze za jahače
Završetak staze za jahače

Zona u kojoj je ograničena brzina
Zona u kojoj je ograničena brzina

Završetak zone u kojoj je ograničena brzina
Završetak zone u kojoj je ograničena brzina

Pješačka zona
Pješačka zona

Završetak pješačke zone
Završetak pješačke zone

Područje smirenog prometa
Područje smirenog prometa

Završetak područja smirenog prometa
Završetak područja smirenog prometa

Zona u kojoj je ograničeno trajanje parkiranja
Zona u kojoj je ograničeno trajanje parkiranja

Završetak zone u kojoj je ograničeno trajanje parkiranja
Završetak zone u kojoj je ograničeno trajanje parkiranja

Brzina koja se preporučuje
Brzina koja se preporučuje

Prestanak preporučene brzine
Prestanak preporučene brzine

Školska patrola
Školska patrola

Bolnica
Bolnica

Ustanova hitne medicinske pomoći
Ustanova hitne medicinske pomoći

Policijska postaja
Policijska postaja

Parkiralište
Parkiralište

Garaža
Garaža

Vremensko ograničenje parkiranja
Vremensko ograničenje parkiranja

Telefon
Telefon

Benziska postaja
Benziska postaja

Informacije
Informacije

Hotel ili motel
Hotel ili motel

Restoran
Restoran

Pitka voda
Pitka voda

Stajalište autobusa
Stajalište autobusa

Stajalište tramvaja
Stajalište tramvaja

Taxi
Taxi

Zračna luka
Zračna luka

Luka - pristanište - trajekt
Luka - pristanište - trajekt

Luka - pristanište - trajekt
Luka - pristanište - trajekt

Marina
Marina

Kavana
Kavana

Mjesto za ispuštanje otpadnih voda
Mjesto za ispuštanje otpadnih voda

Teren za kampiranje pod šatorima
Teren za kampiranje pod šatorima

Teren za kampiranje u prikolicama
Teren za kampiranje u prikolicama

Teren za kampiranje u vozilima
Teren za kampiranje u vozilima

Teren uređen za izletnike
Teren uređen za izletnike

Planinarski dom
Planinarski dom

Vatrogasni aparat
Vatrogasni aparat

Vozilo za pomoć na cesti
Vozilo za pomoć na cesti

Radionica za popravak vozila
Radionica za popravak vozila

Praonica vozila
Praonica vozila

WC
WC

Radionica za popravak guma
Radionica za popravak guma

Radiopostaja
Radiopostaja

Vodozaštitno područje
Vodozaštitno područje

Autocesta
Autocesta

Završetak autoceste
Završetak autoceste

Cesta namijenjena isključivo za promet motornih vozila - brza cesta
Cesta namijenjena isključivo za promet motornih vozila - brza cesta

Završetak ceste namijenjene isključivo za promet motornih vozila - brze ceste
Završetak ceste namijenjene isključivo za promet motornih vozila - brze ceste

Slijepa cesta
Slijepa cesta

Smjer kretanja vozila do raskrižja na kojem je zabranjeno skretanje ulijevo
Smjer kretanja vozila do raskrižja na kojem je zabranjeno skretanje ulijevo

Ugibalište za zaustavljanje vozila u nuždi
Ugibalište za zaustavljanje vozila u nuždi

Ugibalište za zaustavljanje
Ugibalište za zaustavljanje

Planinski prijevoj
Planinski prijevoj

Rijeka
Rijeka

Cestovna građevina
Cestovna građevina

Cestovna građevina
Cestovna građevina

Policijska postaja
Policijska postaja

Naziv naseljenog mjesta
Naziv naseljenog mjesta

Završetak naseljenog mjesta
Završetak naseljenog mjesta

Putokaz
Putokaz

Putokaz
Putokaz

Putokaz za zračnu luku
Putokaz za zračnu luku

Putokaz za autocestu ili brzu cestu
Putokaz za autocestu ili brzu cestu

Putokaz za autocestu ili brzu cestu
Putokaz za autocestu ili brzu cestu

Prestrojavanje vozila
Prestrojavanje vozila

Prestrojavanje vozila s nazivima mjesta
Prestrojavanje vozila s nazivima mjesta

Otvaranje prometne trake za vozila javnog prijevoza putnika
Otvaranje prometne trake za vozila javnog prijevoza putnika

Zatvaranje prometne trake za vozila javnog prijevoza putnika
Zatvaranje prometne trake za vozila javnog prijevoza putnika

Prometna traka za vozila javnog prijevoza putnika
Prometna traka za vozila javnog prijevoza putnika

Otvaranje prometne trake
Otvaranje prometne trake

Zatvaranje prometne trake
Zatvaranje prometne trake

Dopuštena brzina na pojedinoj prometnoj traci
Dopuštena brzina na pojedinoj prometnoj traci

Prometna traka za spora vozila
Prometna traka za spora vozila

Zatvaranje prometne trake za spora vozila
Zatvaranje prometne trake za spora vozila

Izlaz s autoceste ili brze ceste
Izlaz s autoceste ili brze ceste

Ploča za označavanje izlaza
Ploča za označavanje izlaza

Odmorište
Odmorište

Odmorište
Odmorište

Zabrana ulaska određenih vrsta vozila na autocestu
Zabrana ulaska određenih vrsta vozila na autocestu

Cestarina
Cestarina

Obavijest o naplati cestarine
Obavijest o naplati cestarine

Obvezno uzimanje naplatne karte
Obvezno uzimanje naplatne karte

Naplata cestarine
Naplata cestarine

Elektronska naplata cestarine
Elektronska naplata cestarine

Naplata cestarine smart karticom
Naplata cestarine smart karticom

Predznak za obilazak
Predznak za obilazak

Putokaz obilaska
Putokaz obilaska

Traka za prekrivanje znakova
Traka za prekrivanje znakova

Obilazan smjer za određene vrste vozila
Obilazan smjer za određene vrste vozila

Obilazan smjer za određene vrste vozila
Obilazan smjer za određene vrste vozila

Predznak za ručno upravljanje prometom
Predznak za ručno upravljanje prometom

Prometne trake namjenjene određenoj vrsti vozila
Prometne trake namjenjene određenoj vrsti vozila

Prometne trake namjenjene određenoj vrsti vozila
Prometne trake namjenjene određenoj vrsti vozila

Predznak za preusmjeravanje prometa na cesti s odvojenim kolničkim trakama
Predznak za preusmjeravanje prometa na cesti s odvojenim kolničkim trakama

Predznak za preusmjeravanje prometa na cesti s odvojenim kolničkim trakama
Predznak za preusmjeravanje prometa na cesti s odvojenim kolničkim trakama

Predznak za preusmjeravanje prometa na cesti s odvojenim kolničkim trakama
Predznak za preusmjeravanje prometa na cesti s odvojenim kolničkim trakama

Predznak za preusmjeravanje prometa na cesti s odvojenim kolničkim trakama
Predznak za preusmjeravanje prometa na cesti s odvojenim kolničkim trakama

Predznak za preusmjeravanje prometa na cesti s odvojenim kolničkim trakama
Predznak za preusmjeravanje prometa na cesti s odvojenim kolničkim trakama

Ploča za označavanje ulica
Ploča za označavanje ulica

Republika Hrvatska
Republika Hrvatska

Ograničenje najveće dopuštene brzine na hrvatskim cestama
Ograničenje najveće dopuštene brzine na hrvatskim cestama

Nacionalna oznaka
Nacionalna oznaka

Sigurnosni izlaz
Sigurnosni izlaz

Smjer za sigurnosni izlaz
Smjer za sigurnosni izlaz

Oznaka broja izlaza iz čvorišta
Oznaka broja izlaza iz čvorišta

Broj međunarodne ceste
Broj međunarodne ceste

Broj autoceste
Broj autoceste

Broj državne ceste
Broj državne ceste

Broj županijske ceste
Broj županijske ceste

Kilometarska oznaka za autoceste ili brze ceste
Kilometarska oznaka za autoceste ili brze ceste

Oznaka dionice državne ceste
Oznaka dionice državne ceste

Oznaka dionice županijske ceste
Oznaka dionice županijske ceste

Znakovi za vođenje prometa

Predputokaz za izlaz s autoceste ili brze ceste s oznakom izlazaPredputokaz za izlaz s autoceste ili brze ceste s oznakom izlaza

Predputokaz za čvorište autocesta s oznakom čvorištaPredputokaz za čvorište autocesta s oznakom čvorišta

RaskrižjeRaskrižje

Raskrižje

Raskrižje

Raskrižje kružnog oblikaRaskrižje kružnog oblika

Predputokazna ploča


Predputokazna ploča

Predputokazna pločaPredputokazna ploča

Predputokazna pločaPredputokazna ploča

PredputokazPredputokaz

Predputokaz za izlazPredputokaz za izlaz

Predputokaz za izlazPredputokaz za izlaz

Putokazna pločaPutokazna ploča

Putokaz na portalu iznad jedne prometne trakePutokaz na portalu iznad jedne prometne trake

Putokaz na portalu iznad jedne prometne trakePutokaz na portalu iznad jedne prometne trake

Putokaz na portalu iznad dvije prometne trakePutokaz na portalu iznad dvije prometne trake

Putokaz na portalu iznad dvije prometne trakePutokaz na portalu iznad dvije prometne trake

Potvrda smjeraPotvrda smjera

Dopunske ploče uz znakove

Predputokaz za izlaz s autoceste ili brze ceste s oznakom izlaza
Predputokaz za čvorište autocesta s oznakom čvorišta
Raskrižje
Raskrižje
Raskrižje kružnog oblika
Predputokazna ploča
Predputokazna ploča
Predputokazna ploča
Predputokaz
Predputokaz za izlaz
Predputokaz za izlaz


Putokazna ploča


Putokaz na portalu iznad jedne prometne trake
Povijest prometnih znakova

Cestovni propisi i prometni znakovi, kakvi se danas sreću, nisu stariji od stotinu godina. Međunarodnim konvencijama koje su se pozabavile ovom problematikom prethodilo je razdoblje parnih omnibusa s početka stoljeća. To je vrijeme kad se željeznički promet potvrdio kao jeftiniji, brži i udobniji od konjskih zaprega. Istodobno se razvijala i željeznička prometna signalizacija koja je stoga starija od signalizacije u cestovnom prometu.

U to vrijeme, u najrazvijenijoj industrijskoj zemlji svijeta, u Engleskoj, na cestama se sve češće susreću vozila pogonjena parom, tzv. parni omnibusi, koji su prevozili i do dvadesetak putnika. Njihova prednost u odnosu na konjske zaprege bila je udobnost i redovitost prijevoza. No, vlasnici društava za prijevoz konjskim zapregama nisu odustali od borbe za povratak putnika na svoje linije. Jedva su dočekali prometne nesreće parnih omnibusa. Prva, 1831. godine u Londonu, i nije bila teška, ali su se ljudi ipak prestrašili. Ubrzo se i u Glasgowu dogodila prometna nesreća u kojoj je parni omnibus s 18 putnika oborio seljačka kola i pregazio jednog seljaka. Pitanje uporabe parnih omnibusa došlo je i pred parlament. Poslije mnogo prepirki izglasan je 1836. godine zakon naziva "Locomotive Acts", koji je 1865. dopunjen. Taj zakon može se smatrati prvim prometnim propisom o ograničavanju brzine na cestama. On je ograničavao brzinu svakoga parnog vozila (ograničenje se nije odnosilo i na zaprežna vozila) na 3,2 km/h u naseljima i na 6,5 km/h izvan naseljenih mjesta. Osim toga, obvezivao je svakog vozača da na 100 metara ispred vozila ima jahača koji će mahati crvenom zastavom i upozoravati prolaznike na dolazeću opasnost. Bilo je dovoljno da kočijaš digne ruku i vozilo se moralo zaustaviti. Zakon je predviđao da u slučaju bilo kakve nesreće odgovornost snosi vozač parnog vozila.

Zakon crvene zastave
Zakon crvene zastave

Taj zakon, poznat i pod nazivom "Red Flag Acts" ili "Zakon crvene zastave", ukinut je tek 1896. godine, a imao je za posljedicu zaostajanje Engleske za drugim razvijenim industrijskim državama u gradnji svih vrsta vozila na mehanički pogon.
Pravilo o strani kretanja temeljeno je na starim običajima koje su vozači naslijedili od kočijaša. Engleski su kočijaši vozili kolima uz lijevi rub ceste, pa su i prvi propisi ozakonili taj običaj, proširen i po engleskim kolonijama. Svi ostali narodi slijedili su francuske običaje i zakone te se pri vožnji držali desne strane ceste.

Kad su se na cestama pojavila prva motorna vozila koja su sve češće i lakše prelazila državne granice, a to je vrijeme početka 20. stoljeća, iskrsnula je i potreba da se utvrde međunarodni propisi koji bi ujednačivali prilike na svim cestama.
Prva međunarodna Konvencija o cestovnom i automobilskom prometu sklopljena je 1909. godine u Parizu. Slijedile su kasnije konvencije u drugim gradovima, a najvažnija je Ženevska iz 1949. godine kada je donesen Protokol o signalizaciji na cestama, te potom njegove izmjene i dopune iz 1968. godine koje je donijela Međunarodna konferencija Organizacije ujedinjenih naroda o prometu na cestama.
Te su konvencije preporučivale da sve države propisuju jednake prometne znakove, zatim da na prometnim znakovima ne bude riječima ispisanih naredaba ili obavijesti jer ih stranci i nepismeni ne razumiju. U vrijeme kad su se ti propisi donosili bilo je podosta dobrih ali nepismenih vozača pa se i stoga težilo slikovitom znaku. To je bio i razlog da su i u nas ukinuti prometni znakovi i drugi natpisi, kao npr. "odron kamena", "pozor divljač", "pitka voda", "opasnost od požara", i nadomješteni su slikom. Tako se npr. u časopisu Motor Sport, koji je bio službeno glasilo Automobilskoga kluba Kr. Jugoslavije, Sekcija Zagreb, u broju iz veljače 1932. godine, navodi "i ako je na našim cestama zaista teško voziti, ipak se ne samo inostranci nego i naši automobilisti još teže snađu našim orjentacionim tablama i putokazima. Putokazi kakvi se sada postavljaju pokazuju pravac vožnje samo od sela do sela, koja u autokartama većinom nisu ni naznačena. Južno od Karlovca ispisani su putokazi obično samo ćirilicom. Izrada svih putokaza je jako primitivna, tako da postaju brzo nečitljivi. Ukratko - ogromna većina svih tih putokaza nema ni najmanje vrijednosti za motorni promet i turizam."
Oblici prometnih znakova određeni su već prvom Pariškom konvencijom. Znakovi opasnosti su dobili oblik istostraničnog trokuta s vrhom prema gore, znakovi izričitih naredaba su okrugli, a znakovi obavijesti pravokutni. Vremenom se mijenjao njihov broj - od početnih desetak do današnjih dvjestotinjak (bez dopunskih ploča i ostalih znakova i oznaka).
Ima znakova koji su nekada bili standardni a danas se više ne rabe, kao npr.: znak obavijesti - bijeli trokut u plavom pravokutniku, a što je značilo voziti oprezno; znak izričitih naredaba - okrugli crveno-bijeli znak s dvije prekrižene strelice okrenute u suprotnim smjerovima, što je značilo zabranu pretjecanja na raskrižjima.
Posljednje izmjene i dopune Protokola o prometnoj signalizaciji iz 1968. godine uvele su u uporabu osmerokatni znak obveznog zaustavljanja umjesto dotadašnjeg okruglog znaka s ucrtanim trokutom. To je jedini znak takvog oblika, a posebnim izgledom tog znaka željela se istaknuti njegova važnost u odnosu na ostale znakove.
Zanimljivo je pitanje boje prometne signalizacije. Razvidno je da je crvena boja prevladavajuća, to je boja opasnosti. Nije stoga neobično što su znak "stop" ali i svjetlo za zaustavljanje na semaforu crvene boje.
Dok na automobilima nije bila obvezna ugradba svjetlosne signalizacije koja se danas koristi za najavu promjene smjera vožnje, uobičajenije je bila uporaba zvučne signalizacije. Na prilazu raskrižju jedan je zvuk trube značio nastavak" vožnje ravno, dva su označavala namjeru vozača da skrene desno a tri da skrene ulijevo. Povećanjem broja automobila u gradovima i naseljenim mjestima to se pravilo moralo napustiti kao neprikladno. Danas je i kažnjiva nepotrebna uporaba zvučnih signala u naseljenim mjestima.
Korijene svjetlosne signalizacije možemo pronaći u starijim prometnim granama od cestovnog prometa, odnosno u pomorstvu i željezničkom prometu.
Sredinom prošlog stoljeća gradnja željeznica je bila u punom zamahu dok je cestovni mehanički pogon vozila tek bio u povojima. Stoga ne čudi da je cestovni prometni semafor izumio inženjer za željezničku signalizaciju, J.P. Knight. Taj je uređaj bio nalik na željeznički semafor onog vremena s ručkom i crvenim i zelenim svjetlom za noćnu signalizaciju. Semafor je bio postavljen u Londonu 1868. godine na raskrižju Bridge St. i New Palače Yard, u blizini zgrade parlamenta. Imao je pokretne krakove sa značenjem slobodnoga kretanja kada su postavljeni visoko, dok su u spuštenom položaju značili nužnu pozornost pri kretanju. Noću su odgovarajuće informacije davane pomoću svjetiljke s crvenim i zelenim svjetlom. Kao izvor svjetlosti poslužio je plin, koji je vjerojatno i bio uzrokom eksplozije uređaja pa time i prestanka njegove uporabe. Naime nakon nekoliko dana uporabe svjetiljka je eksplodirala.

Prvi semaforski uređaj
Prvi semaforski uređaj (J. P. Knight)

Prvi znanstveni pristup upravljanju prometom signalima pripisuje se Amerikancu Williamu Phelpsu Fnouu. Već 1895. godine počeo je proučavati problematiku a 1889. napisao prvi novinski članak na temu "Hitne potrebe reforme u našem prometu" (Fnou, W.P.; 1889). Godine 1890. izdao je prvu knjigu o prometnoj problematici "Upravljanje cestovnim prometom" (Fnou, W.P.; 1890). Društvenu afirmaciju doživio je 1920. godine knjigom "Znanost o reguliranju prometa na autocestama 1899 -1920." (Fnou, W.P.; 1920). Tada se počelo naslućivati da će se pridržavanjem njegovih uputa spasiti mnogo života i znamo uštedjeti u vremenu i novcu. Autorski radovi znanstvenika odnosili su se uglavnom na pravila svrhovitog upravljanja prometom a manje na tehnička pomagala. Međutim, tehnička pomagala primijenjena u skladu s njegovom teorijom uskoro su se pokazala nužnima.
Moderna električna signalizacija je američki izum. Prve zelene i crvene svjetiljke postavljene su 1914. godine u Cleyelandu. Treće, žuto svjetlo prvi je put postavljeno 1918. godine na jednom semaforskom uređaju u New Yorku. Taj njujorški semafor visio je iznad raskrižja i pokazivao slobodne i zatvorene smjerove za sva četiri privoza odjednom. Danas uobičajeni prometni svjetlosni signal stavljen je prvi put u rad 9. listopada 1917. u Detroitu, SAD. Uređaj je bio izveden u skladu s preporukama W.P. Fnoua.
U Europi je prvi put postavljen trobojni signal 1926. godine, i to u Engleskoj najednom raskrižju u Wolverhanptonu.
Sve dok čovjek nije postao ovisan o automobilu kao sredstvu putovanja, nije ni bilo potrebno proučavati prometne znakove. Prijašnja su putovanja često bila determinirana topografskim pojavama i tijekom putovanja trebalo je donositi vrlo malo odluka. Smjerovi, udaljenosti i sigurnost na cestama označivali su se prometnim oznakama različitog oblika, veličine, boje i dizajna.
Vozači koji su putovali po drugim zemljama susretali su se sa znakovima koje nisu prije poznavali. U SAD-u taj se problem pojavljivao i između raznih saveznih država. U istraživanjima i traženju odgovora na takve dvojbe, velike su države po cijelom svijetu počele zajednička istraživanja radi rješavanja tog problema.
Već 1909. godine delegati Međunarodne konvencije u Europi potpisali su savez koji je trebao pružiti pomoć u označivanju autocesta. Godine 1931. potpisana je u Parizu Konvencija o unifikaciji prometnih znakova i signala na cestama. Potkraj Drugoga svjetskog rata ti su sporazumi bili više-manje zastarjeli.
Signalni uređaj koji omogućuje da njime upravlja sudionik u prometu instaliran je 1929. godine u New Havenu i Baltimoru, SAD. Upravljanje se obavljalo pomoću mikrofona, a zahtjevi vozača objavljivani su uporabom truba.
Tridesetih godina, za vrijeme velike ekonomske krize, razvoj signalnih uređaja je slabo napredovao. U Njemačkoj je Ministarstvo unutarnjih poslova 1934. godine izdalo okružnicu i kritički se osvrnulo na prevelike investicije u istraživanje prometnih signala. Upravljanje prometom trebalo je prepustiti policajcima.
Nakon Drugoga svjetskog rata, zbog naglog povećanja broja vozila, započela je sveobuhvatna modernizacija signalnih uređaja. Suvremeni, prometom upravljani, signalni uređaji s upravljanjem ovisnim o količini, gustoći i brzini prometa, naglo se šire. Elektronička računala počela su se primjenjivati 1959. godine u Torontu. Obrada velikog broja prometnih parametara, taktika optimalizacije upravljačkih naredaba, velike brzine obrade i sl. afirmirale su danas primjenu procesnih računala u svim signalnim sustavima.
Zagreb je svoj prvi semafor dobio ranih 60-ih godina prošlog stoljeća, i to na raskrižju Vodnikove ulice i Savske ceste. Uređaj je bio smješten u policijsku kućicu na dovoljno vidljivom mjestu tako da policajac može učinkovito upravljati prometom.

Svoj prvi "domaći" signalni uređaj poduzeće "Nikola Tesla" je instaliralo 9. rujna 1963. Uređaj je bio proizveden u Švedskoj na temelju poslovne suradnje LM Ericsson - "Nikola Tesla". Projektiranje, instaliranje, programiranje i testiranje uređaja izveli su stručnjaci "Nikole Tesle". Raskrižje ulica Subićeve i Zvonimirove na taj je način prvi put opremljeno signalnim sustavom koji je automatski izmjenjivao signalne pojmove putem jednoga signalnog plana.
U travnju 1964. instaliran je uređaj na Kvatemikovu trgu. Signalni uređaj imao je već tada mogućnost detektorskog rada. Postavljeni su detektori u posebne iskope i vozila su sama zahtijevala svoje zeleno svjetlo. Kada nije bilo vozila, prometna faza se nije palila.

Tijekom 1965. godine u Hrvatskoj je došlo do značajnije povećane primjene signalnih sustava, jer je poduzeće "Nikola Tesla" vlastitim kapacitetima započelo razvijati i proizvoditi uređaje za samostalno, detektorsko i koordinirano upravljanje.
Na potezu Ulice braće Kavurića 1965. godine instaliranje prvi "zeleni val" na kojemu su promet regulirali uređaji proizvedeni u navedenom poduzeću. Centrala koja je koordinirala rad uređaja postavljena je u zgradi policije u Đorđićevoj ulici. Proširenjem zone na dva susjedna poteza nastala su dva "zelena vala" u suprotnom smjeru. Centrala je premještena u Martićevu ulicu.
Prvi i najvažniji sporazum o prometnim znakovima, koji čini osnovicu europskog sustava o prometnim znakovima, objavljen je pod okriljem Ujedinjenih naroda 1949. godine u Ženevi. Taj je protokol temeljen na simbolima, bez uporabe riječi. Kao dopuna tog protokola, 1953. godine je načinjen Nacrt konvencije kojim se nastojalo upotrijebiti postojeći sustav s dopunom koja potječe iz američkog sustava. U međuvremenu, ustanovljeno je još nekoliko sporazuma, tako da je do kraja sedamdesetih godina postojalo više sustava.

U svijetu je u uporabi nekoliko sustava znakova:

- U SAD-u, u Australiji i Novom Zelandu u uporabi je sustav koji je najviše utemeljen na uporabi pisanih riječi.
- Sustav u Europi, utvrđen Protokolom, uglavnom je utemeljen na simbolima bez uporabe riječi.
- Latinska Amerika, države Srednje Amerike i neke zemlje u Aziji poštuju Nacrt konvencije iz 1953. godine. Također se upotrebljavaju simboli, ali na različite načine. Znakovi upozorenja su u obliku romba umjesto trokuta, crvena dijagonalna crta na znakovima isključivo se upotrebljava za zabranu. Znakovi zabrane i dozvole ne mogu se razlikovati na osnovi boje.
- Kanadski sustav najviše koristi simbole, a zasnovan je na Protokolu i Nacrtu konvencije iz 1953. godine i američkom sustavu s nekim novim znakovima.
- U nekom dijelovima istočne i južne Afrike koristi se neka varijanta staroga britanskog sustava, koji je kombinacija simbola iz Protokola i pisanih tekstova. Inače su britanski znakovi u velikom dijelu kombinacija riječi i simbola.
Da bi se unificirali i normizirali prometni znakovi na međunarodnoj razini, donesen je novi sporazum na Konferenciji cestovnog prometa u Beču 1968. godine, također pod okriljem Ujedinjenih naroda. U toj Bečkoj konvenciji iz 1968. nastojalo se što više uključiti najrašireniji sustav iz Nacrta konvencije iz 1953. i Protokola koji upotrebljava Europa. Ta konvencija je osnova i za naše prometne znakove. Kasnije je bilo još sporazuma kojima je cilj lakše komuniciranje među narodima i državama.

Usprkos nastojanjima za što većom univerzalnošću, pokazalo se da nije lako postići usuglašavanje u korištenju prometnih znakova. Postoje brojni tehnički, ekonomski, politički razlozi, a i različite navike ljudi, što otežava usuglašavanje. Potreba za unificiranjem i pojednostavljenjem znakova najviše je izražena u zemljama s velikom gustoćom prometa.

Pročitajte: Pravilnik o prometnim znakovima

Dodajte komentar

* Obvezne informacije
10000
Primi i povuci fotke (max 3)
Captcha Image

Komentari

Još nema komentara. Budite prvi !