Brzina kretanja vozila

Brzina kretanja vozila

1.Vozač je dužan brzinu kretanja vozila prilagoditi osobinama i stanju ceste, vidljivosti preglednosti, atmosferskim prilikama, stanju vozila i tereta, gustoći pometa tako da vozilo može pravovremeno zaustaviti pred svakom zaprekom koju, u konkretnim uvjetima, može predvidjeti, odnosno da može pravovremeno postupiti prema prometnom pravilu ili znaku.

Brzina kretanja vozila na cesti uz normalne prometne uvjete ne smije se ograničiti ispod 40 km na sat.

Na cesti u naselju vozač se ne smije vozilom kretati brzinom većom od 50 km na sat, odnosno brzinom većom od brzine dopuštene postavljenim prometnim znakom za cijelo naselje ili njegov dio.

Iznimno, od odredbe stavka 1. ovog članka, na cesti u naselju čiji prometno - tehnički i sigurnosni elementi to omogućuju (npr. Pješački pothodnici i nadhodnici, upravljanje na raskrižjima s uređajima za davanje znakova s prometnim svjetlima i sl.) mora se prometnim znakom dopustit kretanje vozilom i brzinom većom od 50 km na sat, a najviše do 80 km na sat.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kn do 15.000,00 kn ili zatvorom do 60 dana i tri negativna prekršajna bodakaznit će se za prekršaj vozač koji se vozilom na cesti u naselju kreće brzinom koja je za više od 50 km na sat veća od dopuštene ili prometnim znakom ograničene brzine.

Na cesti izvan naselja vozač se ne smije vozilom kretati brzinom većom od brzine dopuštene postavljenim prometnim znakom, a najaviše:

 

130 km na sat na autocestama

110 km na sat na cestama namijenjenim isključivo za promet motornih vozila i brzoj cesti

90 km na sat na ostalim cestama

Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 kn do 7.000,00 kn te tri negativna prekršajna boda kaznit će se za prekršaj vozač koji se vozilom na cesti izvan naselja kreće brzinom koja je za više od 50 km na sat veća od dopuštene ili prometnim znakom ograničene brzine.

 

Članak 54.

(1) Na cesti izvan naselja vozač se ne smije vozilom kretati brzinom većom od brzine dopuštene postavljenim prometnim znakom, a najviše:

1) 130 km na sat na autocestama,

2) 110 km na sat na cestama namijenjenim isključivo za promet motornih vozila i brzoj cesti,

3) 90 km na sat na ostalim cestama.

Članak 55.

(1) Iznimno od odredbi članka 54. ovoga Zakona, brzina kretanja pojedinih vozila na cestama namijenjenim isključivo za promet motornih vozila i brzoj cesti te na ostalim cestama dodatno se ograničava na:

1) 80 km/h za autobuse, za motorna vozila najveće dopuštene mase veće od 3,5 tone i sva motorna vozila ako vuku priključno vozilo bez kočnica,

2) 80 km/h za autobuse kojima se organizirano prevoze djeca,

3) 70 km/h za zglobne autobuse bez mjesta za stajanje,

4) 50 km/h za sva motorna vozila i motorna vozila s priključnim vozilom u kojima se u tovarnom prostoru prevoze osobe te za autobuse s mjestima za stajanje,

5) 40 km/h za vozilo koje vuče drugo neispravno vozilo i za traktore,

6) 20 km/h za turistički vlak.

(2) Iznimno od odredbe članka 54. ovoga Zakona, brzina kretanja pojedinih vozila na autocestama dodatno se ograničava na:

1) 100 km/h za autobuse, osim za autobuse kojima se organizirano prevoze djeca,

2) 90 km/h za motorna vozila najveće dopuštene mase veće od 3,5 tone i sva motorna vozila ako vuku priključno vozilo bez kočnica.

Add Comment

* Required information
5000
Captcha Image

Comments (1)

Sort By
Topic: Brzina kretanja vozila
5/5 (1)
 
Gravatar
New
Ermin
Gravatar
1
5
Nov 2021
First Poster
Ermin (Zenica, Bosnia and Herzegovina) says...

da li moram sati pjesaku na brzoj cesti i izasto i ako on nijw na cesti nego na pjesackom ostrvu i nema oznacenog pjesackog na cesti

 
Page 1 of 1
 
 
 

Izbornik