Nastava iz predmeta Prva pomoć

Nastava iz predmeta Prva pomoć

Osposobljavanje kandidata za vozače iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći (u daljnjem tekstu:PPP), Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb (u dalnjem tekstu: GDCK Zagreb) provodi na temelju Zakon o sigurnosti u prometu i Pravilnika Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi o osposobljavanju kandidata za vozače vozila na motorni pogon iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nezgodi.

Odredbe citiranih propisa između ostalog, obvezuju provoditelja nastave, odnosno GDCK Zagreb na slijedeće:

- provođenje osposobljavanja iz nastavnog predmeta PPP od strane doktora medicine koji je osposobljen za izvođenje nastave prema programu kojeg utvrđuje ministar nadležan za zdravstvo te koji ima dozvolu ministarstva nadležnog za zdravstvo;

- osiguranje potrebnog broja osposobljenih liječnika, prostora i nastavnih sredstava i opreme za provedbu nastave te godišnjeg plana i programa;

- provođenje nastava u trajanju od 9 sati, u obrazovnim grupama do 15 kandidata.

Nastava iz nastavnog predmeta PPP je obvezna, a može započeti s kandidatom koji je upisan u autoškolu.

Nastavni sat traje 45 minuta, a blok sat 90 minuta.

Kandidatu koji je otpočeo program osposobljavanja iz nastavnog predmeta PPP, GDCK Zagreb omogućuje završavanje programa osposobljavanja u roku od petnaest dana od početka osposobljavanja. Kandidat koji je prekinuo osposobljavanje ima pravo nastaviti osposobljavanje u drugoj organizaciji, ako od dana početka osposobljavanja do dana nastavljanja osposobljavanja nije prošlo više od dva mjeseca. GDCK Zagreb će kandidatu koji nastavlja osposobljavanje u drugoj organizaciji izdati potvrdu o završenom dijelu programa.

O osposobljavanju kandidata za vozače iz nastavnog predmeta PPP , GDCK Zagreb vode sljedeću evidenciju:

1. matičnu knjigu,

2. dnevnik rada s imenikom.

Na temelju evidencije kandidatu se može izdati duplikat potvrde o osposobljenosti ili potvrditi drugi dokument.

Prava i obveze GDCK Zagreb i kandidata za vozača u procesu osposobljavanja iz nastavnog predmeta PPP  uređuju se ugovorom u pisanom obliku.

Ugovor za maloljetnu osobu potpisuje zakonski zastupnik te osobe.

Za potrebe kandidata za vozače koji su upisani u autoškolu, nastavni predmet Pružanje prve pomoći  osobama  ozlijeđenim u prometnoj nesreći (u daljnjem tekstu PPP), realizira Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb, Zagreb, Ilica 223  (u daljnjem tekstu: GDCK Zagreb).

Pohađanje nastave je obvezno !

Kandidat na nastavi mora nazočiti najmanje 8 nastavnih sati. Kandidatu koji je nastavi nazočio manje od 8 nastavnih sati, neće se ovjeriti knjižica za vozača, a bez ovjerene knjižice ne može se pristupiti ispitu.

O nazočnosti kandidata na nastavi vodi se evidencija u Dnevniku rada.

Prijava za osposobljavanje

Provjerite u autoškoli u koju ste upisani, da li prijavu kandidata za osposobljavanje iz PPP podnosi autoškola ili se kandidat mora prijaviti sam.

I. AKO PRIJAVU ZA OSPOSOBLJAVANJE U IME VAS PODNOSI AUTOŠKOLA U KOJU STE    UPISANI POSTUPITE PO SLIJEDEĆIM UPUTAMA:

1. Pažljivo pročitajte ugovor o osposobljavanju  i ukoliko  se slažete s njegovim odredbama, u za to predviđena mjesta upišite tražene osobne podatke i datum te ih potpišete.

Čitko popunite podatke koji se traže na kraju ugovora.

Ukoliko ste maloljetni, ugovor potpisuje Vaš zakonski zastupnik (roditelj, staratelj).

Bez potpisanog ugovora ne možete prisustvovati nastavi.

2. Čitko popunite priloženu uplatnicu (ime i prezime, adresa) te uplatite naknadu za osposobljavanje na iznos  naznačen na uplatnici (450,00 kn).

3. Čitko popunite prijavnicu i predajte  autoškoli u koju ste upisani.

Prilikom predaje prijavnice predočite odrezak uplatnice jer Vas autoškola neće prijaviti za osposobljavanje bez  dokaza o uplati osposobljavanja.

Autoškola će Vam dati točne podatke o mjestu održavanja  te početku nastave.

4. Dokaz o uplati (odrezak uplatnice) i potpisan ugovor ponesite na prvi sat osposobljavanja te ih predajte predavaču.

Bez ugovora i dokaza o uplati neće Vam biti ovjerena Knjižica kandidata za vozača.

Na prvom satu nastave svaki kandidat besplatno dobiva Priručnik iz PPP.

5. Ako ste spriječeni da nazočite osposobljavanju, odnosno tečaju na koji  Vas je prijavila autoškola, o spriječenosti obavezno  izvijestite autoškolu najkasnije tri dana (ne uključuje se subota i nedjelja) prije dana početka tečaja.

Npr. ako tečaj počinje u ponedjeljak, krajnji rok za otkazivanje prijave kandidata za tečaj je srijeda.

Ukoliko na vrijeme ne izvijestite autoškolu i ne pristupite tečaju, morate se u autoškoli prijaviti za novi tečaj i predočiti dokaz o uplati naknade Crvenom križu Zagreb  u iznosu od 90,00 kn  (uplatnicu popunite s točnim podacima kao i uplatnicu iz točke 2. ovih uputa).

Ako ste zbog bolesti ili neke druge više sile spriječeni da nazočite osposobljavanju, odnosno tečaju na koji  Vas je prijavila autoškola o istom izvijestite autoškolu i prilikom nove prijave za tečaj predočite odgovarajuću potvrdu (npr. liječnička potvrda) i autoškola će vas prijaviti na novi tečaj bez uplate naknade od 90,00 kn. Dokaz (liječnička potvrda) o spriječenosti pohađanja osposobljavanja, odnosno tečaja, predajte uz ugovor i uplatnicu na prvom satu osposobljavanja.

Ukoliko  više od jednog nastavnog sata izostanete s nastave, izostanak možete nadoknaditi na nekom drugom tečaju. Za nadoknadu nastave možete se obratiti našem administratoru na jedan od telefona 01/3378-236, 01/3777-895, 099/232 78 37, 099/226 65 68 ili osobno  u Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb,  Ilica 223. Administratoru Crvenog križa Zagreb morate priopćiti lokaciju na kojoj ste pohađali tečaj i datum početka tečaja te koji od dana niste nazočili nastavi. S administratorom će te dogovoriti lokaciju i vrijeme pohađanja nastave koju ste propustili.

Kandidat za vozača koji je prekinuo osposobljavanje iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći, ima pravo nastaviti osposobljavanje u istoj ili drugoj pravnoj osobi, ako od dana započetog osposobljavanja do dana nastavka nije prošlo više od dva mjeseca u suprotnom je dužan ponovno uplatiti iznos od 450kn te prisustvovati na svim predavanjima iznova.

6. Na zadnji  sat nastave obvezno ponesite knjižicu kandidata za vozača koja će Vam biti ovjerena. Ukoliko ne ponesete knjižicu izlažete se nepotrebnom gubljenju vremena jer će te naknadno morati potražiti predavača koji je izvodio nastavu obzirom da Vam samo on  može ovjeriti knjižicu.

II. AKO PRIJAVU ZA OSPOSOBLJAVANJE U IME VAS NE PODNOSI AUTOŠKOLA PRIJAVITI SE MOŽETE SAMI

Potpišete  Ugovor i  uplatite iznos naznačen za uplatnici.

S potpisanim ugovorom, prijavnicom  i odreskom uplatnice osobno se možete  prijaviti za osposobljavanje u Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb,  Ilica 223, radnim danom od 8,00 do 15,00 sati ili pozivom na telefonski broj 01/3378-236, 01/3777- 895, 099/232 78 37, 099/226 65 68

Prilikom prijave, radnik Crvenog križa će Vam ponuditi termin tečaja i mjesto održavanja. Ukoliko Vam ne odgovara termin ili mjesto održavanja tečaja, izvršit ćemo predbilježbu te Vas naknadno obavijestiti o tečaju.

Ukoliko se na tečaj prijavite telefonski, na prvi nastavni sat obvezno ponesite ugovor i odrezak uplatnice jer bez njih ne možete nazočiti nastavi.

Ostale upute su kao i kod prijave kandidata od strane autoškole.

Za sve nejasnoće i informacije u svezi PPP možete se obratiti na tel. 01/3378-236, 01/3777-895, 099/232 78 37, 099/226 65 68 ili poslati upit na e-mail: ppp@crvenikriz-zg.hr

Važne napomene

1. Prijava kadidata za fiksni tečaj(najmanje 10 kandidata) može se podnijeti najkasnije do utorka za tečaj koji se održava slijedeći tjedan.

Do početka tečaja, autoškola može prijaviti kandidate na već rezervirane tečajeve ako ima slobodnih mjesta.

2. Autoškola ne može prijaviti kandidata koji nije predao prijavnicu i predočio dokaz o uplati naknade za osposobljavanje (odrezak uplatnice).

3. Kandidat se za nastavu iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći prijavljuje nakon osposobljavanja iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila.

Autoškola je dužna na e-mail: ppp@crvenikriz-zg.hr obavijestiti Crveni križ Zagreb o eventualnom odustajanju pojedinog kandidata sa dogovorenog tečaja najmanje 48 sati prije početka tečaja. Kandidata koji je odustao od tečaja , autoškola  može ponovno prijaviti na neki drugi tečaj nakon što kandidat  uplati iznos od 90,00 kn na ime administrativnih troškova. Kandidat mora prilikom nove prijave autoškoli predočiti odrezak uplatnice te predati odrezak uplatnice na prvom satu nastave.

Naknadu od 90,00 kn ne uplaćuju kandidati koji su izostali s tečaja zbog bolesti, smrti člana  obitelji ili u slučaju neke druge više sile, o čemu moraju predočiti odgovarajuću potvrdu (npr. od liječnika).

Ispit iz predmeta Prva pomoć - pročitajte gdje i kako ?

Add Comment

* Required information
5000
Captcha Image

Comments (0)

No comments yet. Be the first!

Izbornik