Nastava iz predmeta Upravljanje vozilom

Nastava iz predmeta Upravljanje vozilom

Kada ste položili ispit iz predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila, možete započeti s nastavom iz predmeta Upravljanje motornim vozilom..

Pohađanje ove nastave dogovarate sa vašim instruktorom vožnje.

Nastava iz ovog predmeta traje najmanje 35 sati.

Jedan sat traje 45 minuta, a blok sat 90 minuta.

Prvih 5 sati nastava je individualna, po jedan školski sat, a kasnije se nastava može provoditi i po dva sata.

Nastava se može provoditi sa najviše tri kandidata za vozača.

Po novom Pravilniku za osposobljavanje kandadata za vozača u vozilu može biti i roditelj ili skrbnik kandidata za vozača.

Sa jednim kandidatom instruktor ne smije izvoditi nastavu više od dva nastavna sata dnevno, osim provedbe nastave na autocesti ili noću.

Instruktor vožnje pokazivat će vam kako se izvode pojedine vještine, a vi ćete ih uvježbavati ponavljanjem.

Instruktor vožnje će vas redovito informirati kako ste svladali pojedine nastavne jedinice, što će evidentirati u Knjižici kandidata za vozača.

Tijekom vožnje redovito ponavljajte prometna i sigurnosna pravila, jer ćete tako znatno lakše i kvalitetnije svladati vježbe iz vožnje.

Kada svladate propisane sadržaje, instruktor vožnje i voditelj autoškole potpisat će potvrdu u Knjižici kandidata za vozača, čime ste stekli pravo prijavljivanja ispita iz ovog predmeta.

Ukoliko smatrate da vam instruktor vožnje neopravdano produžava osposobljavanje, obratite se bez ustručavanja voditelju autoškole, zahtijevajte predispitnu vožnju, odnosno promjenu instruktora vožnje.

Obavezno pročitajte: Pravilnik o osposobljavanju kandidata za vozače

Sadržaj osposobljavanja kandidata za vozače B kategorije

Nastavni plan i program

Sadržaj osposobljavanja na prometnom vježbalištu

Nastavni sat Nastavna jedinica Sadržaj osposobljavanja Broj sati
1
2
A-1 Upoznavanje vozila, priprema vozila za vožnju, dnevni preventivni pregled (provjera razine ulja u motoru, tekućine za hlađenje, tekućine za pranje stakala, korištenje opreme vozila – priprema vozila za vuču), prilagodba sjedala, pravilan položaj za vožnju, prilagodba vozačkih ogledala, vezanje sigurnosnog pojasa i prilagodba naslona za glavu. 2
3 A-2 Mijenjanje stupnjeva prijenosa i zaustavljanje 1
4
5
A-3 Vožnja unaprijed – unatrag po pravcu i s promjenom smjera 2
6 A-4 Okretanje vozila s više postupaka 1
7 A-5 Parkiranje vozila 1
8 A-6 Iznenadno kočenje i zaustavljanje 1

Sadržaj osposobljavanja na javnoj cesti

Nastavni sat Nastavna jedinica Sadržaj osposobljavanja Broj sati
9
10
B-1 Uključivanje u promet i isključivanje iz prometa: utvrđivanje prometnih uvjeta, uporaba pokazivača smjera, izbor trenutka za uključivanje, propuštanje pješaka i vozila, zaustavljanje, mjere opreza, ostavljanje vozila 2
11
12
B-2 Vožnja ponašanje u prometu: položaj vozila u prometnoj traci, održavanje razmaka u nizu (koloni), ubrzavanje i usporavanje, kočenje i zaustavljanje, prilagođavanje brzine prometnim uvjetima, pravilno mimoilaženje i propuštanje vozila, vožnja zavojima, vožnja po uzbrdici i nizbrdici. 2
13 B-3 Polazak vozilom na uzbrdici (nizbrdici), uz korištenje pomoćne i radne kočnice. 1
14
15
B-4 Polukružno okretanje vozila vožnjom unatrag sa skretanjem ulijevo ili udesno s tim da se održava ispravan položaj unutar prometne trake. 2
16
17
B-5 Parkiranje vozila i napuštanje parkirališta (okomito ili koso, unaprijed ili unatrag na ravnoj podlozi, uzbrdo ili nizbrdo) 2
18
19
B-6 Vožnja raskrižjem: približavanje, prestrojavanje, vožnja različitim tipovima raskrižja, prilagođavanje brzine, uočavanje prometne situacije, odnos prema drugim sudionicima, propuštanje vozila, izbor prometne trake, skretanje. 2
20 B-7 Postupanje prema znakovima u prometu: koje daje ovlaštena osoba, prometnim svjetlima- semaforima, prometnim znakovima, oznakama na kolniku. 1
21
22
B-8 Uključivanje na autocestu ili brzu cestu ili cestu namijenjenu za promet motornih vozila i vožnju, isključivanje s tih cesta, korištenje trake za ubrzavanje i usporavanje. 2
23
24
B-9 Prilagođavanje brzine vožnje: prema kolničkim i prometnim uvjetima, prema radnji koju izvodi, prema maksimalnoj dopuštenoj brzini u odnosu na vrstu cesta (obvezno do 80, 100,odnosno 120 km/h), prema drugim sudionicima. 2
25
26
B-10 Pretjecanje i obilaženje: pravilnost postupka pretjecanja i obilaženja, provjeru prometnih uvjeta, uporaba pokazivača smjera, prilagodba brzine vožnje, postupak kada pretječe drugo vozilo. 2
27
28
B-11 Vožnja u naselju (gradu) i izvan naselja (grada). 2
29
30
B-12 Vožnja u posebnim uvjetima: noć, dan, kiša, magla, ako to vremenski i uvjeti vidljivosti omogućuju. 2
31
32
B-13 Vožnja prometnicama sa posebnim karakteristikama (ukoliko postoje u mjestu provedbe ispita ); kružni tok prometa, prijelaz preko željezničke ili tramvajske pruge u razini, vožnja uz stajališta vozila javnog prijevoza putnika, vožnja uzbrdicama i nizbrdicama. 2
33
34
B-14 Odnos prema drugim sudionicima u prometu: prema djeci, nemoćnim osobama, invalidima, pješacima, biciklistima i drugim sudionicima, prema vozilima javnog prijevoza putnika, nepravilno, nekorektno i nepredvidivo reagiranje, reagiranje na pogreške drugih sudionika, praćenje postupaka drugih sudionika u prometu, ugrožavanje ili ometanje drugih sudionika. 2
35 B-15 Predispitni sat vožnje i ocjena instruktora vožnje odnosno ocjena voditelja auto škole. 1

Add Comment

* Required information
5000
Captcha Image

Comments (1)

Sort By
Topic: Nastava iz predmeta Upravljanje vozilom
0/5 (0)
 
Gravatar
New
PREDRAG
Gravatar
1
0
Apr 2023
First Poster
PREDRAG (Zagreb, Hrvatska) says...

Poštovani čerka mi ima položen vozački ispit, no problem je parkiranje u rikverc, molim da mi javie pošto je sat instrukcije i koliko sati bi trebalo uzeti.

Pozdrav Vukičević

 
Page 1 of 1
 
 
 

Izbornik