Vozačka dozvola

Pročitajte: Pravilnik o vozačkim dozvolama

1. korak – Nadležna policijska uprava/policijska postaja

Zahtjev za izdavanje vozačke dozvole podnosi se u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji na čijem području podnositelj zahtjeva ima prebivalište, uobičajeno prebivalište, odnosno na čijem se području podnositelj zahtjeva školuje, odnosno ima privremeni ili stalni boravak. Ukoliko se vozačka dozvole izdaje u žurnom postupku, zahtjev se može podnijeti i u Policijskoj upravi zagrebačkoj.

I. Za izdavanje vozačke dozvole (prvi put):

Potrebni dokumenti

Za izdavanje vozačke dozvole (prvi put):

- uvjerenje o položenom vozačkom ispitu
- liječničko uvjerenje – ne starije od šest mjeseci
- jedna fotografija veličine 30x35 mm
- 35,00 kn u državnim biljezima
- dokaz o uplati 151,00 (redovni postupak), odnosno 200,00 kuna (žurni postupak)
- osobnu iskaznicu, a ukoliko podnositelj zahtjeva nije državljanin Republike Hrvatske, dokaz o identitetu i odgovarajuću ispravu kojom osoba dokazuje uobičajeno prebivalište na području Republike Hrvatske ili da se na području Republike Hrvatske školuje najmanje šest mjeseci (na uvid).

II. Zamjena vozačke dozvole države članice Europskog gospodarskog prostora:

- vozačku dozvolu izdanu u državi članici EGP-a
- jednu fotografiju veličine 30x35 mm
- 35,00 kn u državnim biljezima
- dokaz o uplati 151,00 (redovni postupak), odnosno 200,00 kuna (žurni postupak)
- dokaz o identitetu i odgovarajuću ispravu kojom osoba dokazuje uobičajeno prebivalište na području Republike Hrvatske ili da se na području Republike Hrvatske školuje najmanje šest mjeseci (na uvid).

Ako na dozvoli izdanoj u državi članici EGP-a nije upisan datum prvog izdavanja za svaku kategoriju, podnositelj zahtjeva prilaže i potvrdu nadležnog tijela države članice EGP-a o datumu prvog izdavanja za svaku kategoriju. Ako se potvrda ne priloži, kao datum prvog izdavanja za svaku kategoriju upisuje se datum izdavanja vozačke dozvole u državi članici EGP-a, odnosno datum izdavanja vozačke dozvole u Republici Hrvatskoj ako na vozačkoj dozvoli izdanoj u državi članici EGP-a nije upisan datum izdavanja.

III. Zamjena inozemne vozačke dozvole (dozvola izdana u državi koja nije članica Europskog gospodarskog prostora):

- inozemnu vozačku dozvolu,
- prijevod inozemne vozačke dozvole, ako se iz inozemne vozačke dozvole ne može zaključiti za koje kategorije se može zamijeniti i vrijedi li, odnosno je li joj protekao rok važenja više od šest mjeseci,
- liječničko uvjerenje - ne starije od šest mjeseci,
- jednu fotografiju veličine 30x35 mm
- 70,00 kn u državnim biljezima
- dokaz o uplati 151,00 (redovni postupak), odnosno 200,00 kuna (žurni postupak)
- dokaz o identitetu i odgovarajuću ispravu kojom osoba dokazuje uobičajeno prebivalište na području Republike Hrvatske ili da se na području Republike Hrvatske školuje najmanje šest mjeseci (na uvid).

Ako na dozvoli izdanoj u državi članici EGP-a nije upisan datum prvog izdavanja za svaku kategoriju, podnositelj zahtjeva prilaže i potvrdu nadležnog tijela države članice EGP-a o datumu prvog izdavanja za svaku kategoriju. Ako se potvrda ne priloži, kao datum prvog izdavanja za svaku kategoriju upisuje se datum izdavanja vozačke dozvole u državi članici EGP-a, odnosno datum izdavanja vozačke dozvole u Republici Hrvatskoj ako na vozačkoj dozvoli izdanoj u državi članici EGP-a nije upisan datum izdavanja.

IV. Nadomještanje izgubljene ili ukradene vozačke dozvole izdane u Republici Hrvatskoj i državi članici Europskog gospodarskog prostora:

- ukoliko je originalna vozačka dozvola bila izdana u državi članici EGP, dokaz nadležnog tijela države koja je izdala originalnu vozačku dozvolu da je osobi bila izdana vozačka dozvola,
- jednu fotografiju veličine 30x35 mm
- 50,00 kn u državnim biljezima
- dokaz o uplati 151,00 (redovni postupak), odnosno 200,00 kuna (žurni postupak)
- osobna iskaznica, a ukoliko je originalna vozačka dozvola bila izdana u državi članici EGP-a dokaz o identitetui odgovarajuću ispravu kojom osoba dokazuje uobičajeno prebivalište na području Republike Hrvatske ili da se na području Republike Hrvatske školuje najmanje šest mjeseci (na uvid).

Nestanak vozačke dozvole prijavljuje se, bez odgode, policijskoj upravi/policijskoj postaji na čijem je području nestala, odnosno koja ga vodi u evidenciji.

V. Produženje valjanosti vozačke dozvole (obnavljanje):

- vozačku dozvolu - zdravstveno uvjerenje za upravljanje vozilima kategorije C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE, H, te kategorije B kada je upravljanje vozilom osnovno zanimanje,odnosno ukoliko je vozačka dozvola kojoj je istekao rok valjanosti bila izdana na kraći rok radi potrebe za učestalijim zdravstvenim pregledom ili drugim posebnim mjerama – ne starije od tri mjeseca
- jednu fotografiju veličine 30x35 mm
- 35,00 kn u državnim biljezima
- dokaz o uplati 151,00 (redovni postupak), odnosno 200,00 kuna (žurni postupak) za obrazac vozačke dozvole putem uplatnice koja se podiže u policijskoj upravi, odnosno postaji, općom uplatnicom ili putem internet bankarstva, na IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160, model HR65, poziv na broj 7005-477-OIB
- osobna iskaznica, a ukoliko je vozačka dozvola kojoj je istekao rok važenja izdana u državi članici EGP-a dokaz o identitetu i odgovarajuća isprava kojom osoba dokazuje uobičajeno prebivalište na području Republike Hrvatske ili da se na području Republike Hrvatske školuje najmanje šest mjeseci.

Obrazac zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole ispisuje službenik na šalteru, a podnositelj zahtjeva svojim potpisom na obrascu potvrđuje točnost ispisanih podataka.

2. korak – Uplata iznosa od 151,00 ili 200,00 kuna

Iznos od 151,00 (redovni postupak), odnosno 200,00 kuna (žurni postupak) može se uplatiti putem uplatnice koja se podiže u policijskoj upravi, odnosno postaji, općom uplatnicom ili putem internet bankarstva, na IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160, model HR65, poziv na broj 7005-477-OIB.

3. korak - Potvrda za upravljanje vozilima

Policijska uprava, odnosno policijska postaja od zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole perforacijom odvaja potvrdu o podnesenom zahtjevu za izdavanje vozačke dozvole i predaje podnositelju zahtjeva. Potvrda vrijedi za upravljanje vozilima u prometu 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole.

4. korak - Uručenje vozačke dozvole vozaču

Uručenje vozačke dozvole vozaču najkasnije u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva za izdavanje vozačke dozvoleu redovnom postupku, odnosno najkasnije u roku 2 radna dana od zaprimanja zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole u žurnom postupku. Vozačku dozvolu vozaču uručuje policijska uprava, odnosno policijska postaja u kojoj je podnesen zahtjev za izdavanje vozačke dozvole.

IZUZETAK- vozačka dozvola izdana u žurnom postupku se UVIJEK uručuje u Policijskoj upravi zagrebačkoj. Prilikom preuzimanja vozačke dozvole, vozač je dužan policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji vratiti potvrdu o podnesenom zahtjevu za izdavanje vozačke dozvole.

NAPOMENA: Ako je osobi kojoj se izdaje vozačka dozvola izdano uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilima pod uvjetom da za vrijeme upravljanja vozilima koristi naočale, uz zahtjev se prilažu fotografije na kojima je ta osoba fotografirana s naočalama.

NAPOMENA: Nije potrebno priložiti fotografiju ukoliko je podnositelj zahtjeva u protekle dvije godine podnio zahtjev za izdavanje elektroničke isprave za koju je fotografija pohranjena u Informacijskom sustavu Ministarstva unutarnjih poslova, a izgled osobe nije značajnije promijenjen. Osim e-vozačke dozvole, za sada je jedino e-putovnica elektronička isprava.

Pročitajte: Pravilnik o vozačkim dozvolama

Izgled vozačke dozvole

Izgled vozačke dozvole koja se izdaje od 1. srpnja 2013..

Vozačka dozvola 1

Vozačka dozvola 2

NAPOMENA: Vozačke dozvole koje su se izdavale do 1. srpnja 2013. građani ne moraju mijenjati. Te vozačke dozvole vrijede do datuma na koji su izdane ili najduže do 19. siječnja 2033. godine.

Pročitajte: Pravilnik o vozačkim dozvolama

Add Comment

* Required information
5000
Captcha Image

Comments (7)

Sort By
Topic: Vozačka dozvola
4/5 (2)
 
Gravatar
New
Dejan Velkoski
Gravatar
1
42
May 2020
Dejan Velkoski (Slavonski Brod, Hrvatska) says...

položio sam vozački ispit prije otprilike 10 godina ali nikada nisam napravio vozačku dozvolu,dali moje uvjerenje o položenom vozačkom ispitu još uvijek vrijedi?

Gravatar
New
Pasko
Gravatar
4
11
Sep 2018
Pasko (Split, Hrvatska) says...

polozio sam test iz teorije za vozacku dozvolu i nekon nekog vremena odselia u inozemstvo I sad nakon par god moja auto skola nepostoji.Da li je moguce nastavit polaganje kod neke druge auto skole I kako da dokazem uopce da Sam polozio taj ispit?

Hvala.

Gravatar
New
Joso
Gravatar
2
27
Sep 2018
Joso (Vitez, Bosnia and Herzegovina) says...

Stanovnik sam Bosne i Hercegovine ali ima državljanstvo Hrvatske Republike i zanima me da li mogu napraviti HR vozačku s prebivalištem u BiH?

Gravatar
New
Joso
Gravatar
2
27
Sep 2018
Joso (Zagreb, Hrvatska) says...

Imam Hrvatsko državljanstvo ali nemam prebivalište u HR. Dali mogu prebaciti bosansku vozačku na Hrvatsku s bosanskom adresom ili se moram prijaviti boravište u Hrvatskoj?

Gravatar
New
nasko
Gravatar
1
1
Oct 2017
nasko (Ljubljana, Slovenia) says...

Zanima me dali kao strani drzavljan ,konkretno Slovenije mogu polagati ispit za vozacku dozvolu u Hrvatskoj i koji su mi sve potrebni dokumenti.

Gravatar
New
Alexandra
Gravatar
1
30
Aug 2017
Alexandra (Zagreb, Hrvatska) says...

Imam srpsku vozacku dozvolu s polozenom B kategorijom ! Sta je potrebno za prepis vozacke dozvole na hrvatsku ? Posedujem putovnicu ...

Unapred zahvalna

Alexandra

Gravatar
New
Bojan
Gravatar
1
27
May 2017
First Poster
Bojan (Beograd, Serbia) says...

Imam srpsku vozacku dozvole sa kategorijama b,c,e i polozen ADR. Sta mi je potrebno za prepis vozacke dozvole na hrvatsku?!

 
Page 1 of 1
 
 
 

Izbornik