Ispit iz predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila

Slovo L u autoškoli

Ispit iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila se polaže u prostoru opremljenom za polaganje ispita u koji se može smjestiti najmanje 20 kandidata za vozače. U Zagrebu u prostorijama HAK-a , Avenija Dubrovnik 44 ..

Ispit traje najdulje 45 minuta. Za vrijeme ispita kandidat na stolu može imati samo važeću osobnu ispravu, knjižicu kandidata za vozača, uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti i kemijsku olovku. Tijekom provedbe ispita u prostoru u kojem se ispit provodi može biti uz kandidate nazočan samo ovlašteni ispitivač i osoba koja je ovlaštena.

Ovlašteni ispitivač obvezan je kandidate uputiti da pročitaju upute i usmeno im priopćiti upute za polaganje ispita:

1. na postavljeno pitanje najmanje jedan odgovor je točan,

2. kandidat za vozača polaže ispit označavanjem točnih odgovora prema propisanim uputama, odnosno, upisuje odgovor na za to predviđenom mjestu u testu,

3. pitanje na koje kandidat nije odgovorio, ili je netočno odgovorio, ili je djelomično odgovorio, odnosno, pitanje u kojem je odgovor prepravljan, ili brisan ovlašteni će ispitivač ocijeniti netočnim.

Ispit iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila se polaže u prostoru opremljenom za polaganje ispita u koji se može smjestiti najmanje 20 kandidata za vozače.

Ispit traje najdulje 45 minuta. Za vrijeme ispita kandidat na stolu može imati samo važeću osobnu ispravu, knjižicu kandidata za vozača, uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti i kemijsku olovku. Tijekom provedbe ispita u prostoru u kojem se ispit provodi može biti uz kandidate nazočan samo ovlašteni ispitivač i osoba koja je ovlaštena.

Ovlašteni ispitivač obvezan je kandidate uputiti da pročitaju upute i usmeno im priopćiti upute za polaganje ispita:

1. na postavljeno pitanje najmanje jedan odgovor je točan,

2. kandidat za vozača polaže ispit označavanjem točnih odgovora prema propisanim uputama, odnosno, upisuje odgovor na za to predviđenom mjestu u testu,

3. pitanje na koje kandidat nije odgovorio, ili je netočno odgovorio, ili je djelomično odgovorio, odnosno, pitanje u kojem je odgovor prepravljan, ili brisan ovlašteni će ispitivač ocijeniti netočnim.

Kandidat je ispit položio ako ostvari najmanje 90% bodova od ukupno mogućih. Iznimno, nije položio ispit kandidat koji je ostvario 90% i više bodova, ako je netočno odgovorio na pitanje koje se odnosi na pravila propuštanja vozila na raskrižju. Kandidat ima pravo uvida u rezultat ispitnog testa i na objašnjenje ovlaštenog ispitivača.

Ispit iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila kandidat je dužan položiti u roku od godine dana od dana završetka osposobljavanja iz tog predmeta.

Kandidat koji ispit iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila ne položi u roku ili taj ispit ne položi niti nakon petog pokušaja u roku od godine dana od dana završetka osposobljavanja mora proći ponovno osposobljavanje iz toga nastavnog predmeta.

Testirajte svoje znanje iz premeta Prometni propisi i sigurnosna pravila...

Add Comment

* Required information
5000
Captcha Image

Comments (2)

Sort By
Topic: Ispit iz PPSP
0/5 (0)
 
Gravatar
New
Melisa
Gravatar
1
0
May 2023
Melisa (Bosnia and Herzegovina) says...

BI_US_×2×2????????

Gravatar
New
Biljana
Gravatar
1
1
Nov 2021
First Poster
Biljana (Zagreb, Hrvatska) says...

Woow!!

 
Page 1 of 1
 
 
 

Izbornik