Kazne u prometu

Kazne u prometu

Kazne se kreću i do 15 tisuća kuna.

Navodno su suci za prekršaje rigorozni.

Policija Vas za najteže prekršaje ima pravo privest u stanicu i odmah kod suca za prekršaje.

U slučaju da ste već pod kaznom, na primjer oduzimanje vozačke dozvole, a vozili ste, sud to smatra nepoštivanje sudske presude i kazna je zatvor u trajanju od tri mjeseca do tri godine.
Negativni prekršajni bodovi

Sustav kaznenih bodova uveden je 1996. godine Zakonom o sigurnosti prometa na cestama (u primjeni od 1. kolovoza 1996. godine), propisan u primjeni posebnih mjera prema sudionicima u prometu, a koristeći pozitivna iskustva drugih zemalja, posebice propise Italije, Njemačke, Grčke, Francuske, Kanade, većine država SAD, te preporuke Svjetske banke i Europske banke za obnovu i razvoj, kao i Svjetske organizacije za preventivu u cestovnom prometu (PRI) i prijedloge Vijeća Europe u vezi navedene problematike.

Navedenim zakonom bio je razrađen sustav kaznenih bodova prilagođen našim prilikama, kojim su se bodovi određivali ovisno o težini prekršaja, te se bilježili na sustavu za automatsku obradu podataka Ministarstva unutarnjih poslova. Bio je propisan i način brisanja kaznenih bodova. Sustav kaznenih bodova polazi od jednostavnog određivanja, bilježenja, praćenja i omogućava pojedinačno praćenje, a kao posebne sigurnosne mjere bilo je propisano predavanje i prikazivanje filmova o posljedicama koje proizlaze iz nepoznavanja ili nepoštivanja prometnih propisa za one koji ponavljaju prekršaje, te jednostavan i djelotvoran mehanizam oduzimanja ili prestanak valjanosti vozačke dozvole, a prije vraćanja dozvole, postojala je obaveza provjere poznavanja prometnih propisa, kojom se dodatno individualno utjecalo na pojedinca prekršitelja.

Zakonom o sigurnosti prometa na cestama iz 2004. godine (u primjeni od 20. kolovoza 2004. do 16. lipnja 2008. godine) dorađena su, odnosno ispravljena određena dotadašnja rješenja i odnosi utemeljeni na tim rješenjima, koji nisu bili odgovarajući ili nisu u dovoljnoj mjeri pridonijeli povećanju razine sigurnosti u cestovnom prometu, a također su normirana pojedina pitanja (kao npr. uporaba svjetala na vozilima danju, korištenje mobitela i dr.). Zakon je usuglašen sa Zakonom o prekršajima (bio u primjeni od 1. listopada 2002. do 31. prosinca 2007. godine), pa tako i u dijelu koji se odnosi na kaznene bodove (sada negativne prekršajne bodove).

U člancima 79. i 80. novog Prekršajnog zakona ( NN 107/07), koji je u primjeni od 1. siječnja 2008. godine, uveden je pojam „negativni prekršajni bodovi“, koji su pravna posljedica osude, te se kao takvi mogu propisati za počinitelja koji je pravomoćno proglašen krivim za osobito teške prekršaje. Prekršajnim zakonom je propisano da se za jedan prekršaj može propisati najviše do tri negativna prekršajna boda.

Člankom 286. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN br. 67/08, 48/10 - Odluka UsRH i 74/11), propisano je da se kao pravna posljedica pravomoćne osude vozača motornog vozila za određene prekršaje iz ovoga Zakona, na temelju određenog broja prikupljenih negativnih prekršajnih bodova, na određeno vrijeme gube stečena prava na upravljanje motornim vozilom određene kategorije, odnosno svih kategorija. Negativne prekršaje bodove u svoju evidenciju upisuje vozaču motornog vozila nadležna policijska uprava, odnosno policijska postaja koja je pokrenula prekršajni postupak, ako je pravomoćnom odlukom o prekršaju proglašen krivim za prekršaj za koji su Zakonom o sigurnosti prometa na cestama predviđeni negativni prekršajni bodovi.

  • Vozaču motornog vozila koji je unutar razdoblja od dvije godine prikupio devet negativnih prekršajnih bodova samo ili pretežito za prekršaje za koje su ovim Zakonom propisana tri negativna prekršajna boda, rješenjem će se izreći mjera zabrane upravljanja motornim vozilom svih kategorija u trajanju od dvanaest (12) mjeseci;
  • Vozaču motornog vozila koji je unutar razdoblja od dvije godine prikupio devet negativnih prekršajnih bodova pretežito za prekršaje za koje su ovim Zakonom propisana manje od tri negativna prekršajna boda, rješenjem će se izreći mjera zabrane upravljanja motornim vozilom one kategorije kojom je pretežito prikupio negativne prekršajne bodove u trajanju od devet (9) mjeseci;
  • Vozaču motornog vozila kojem je izrečena mjera zabrane upravljanja motornim vozilom iz stavka 6. ili 7. ovoga članka i koji u razdoblju od dvije godine, računajući od isteka izvršenja posljednje mjere zabrane upravljanja motornim vozilom, prikupi devet negativnih prekršajnih bodova, izreći će se mjera poništenja vozačke dozvole za upravljanje motornim vozilom svih kategorija. Nakon proteka dvije godine od isteka izvršenja mjere poništenja vozačke dozvole, vozač može ponovno pristupiti polaganju vozačkog ispita za stjecanje prava na upravljanje motornim vozilom, prema uvjetima propisanim odredbama ovoga Zakona;
  • Može se konstatirati da tako razrađen sustav negativnih bodova  za cilj ima identifikaciju vozača koji višestruko krše prometne propise, te poticanje takvih vozača na promjenu ponašanja, a krajnja mjera primjenjuje se prema vozačima koji ne promjene svoj način ponašanja u prometu i ne žele svoju vožnju uskladiti s propisanim standardima.

Iskustva zemalja u kojima se primjenjuje sustav kaznenih bodova (u većini zemalja od osamdesetih godina prošlog stoljeća) i dosadašnje razdoblje primjene tog sustava u našoj zemlji (od 1996. godine) pokazuje da, prvenstveno sa gledišta prevencije cestovnog prometa, pridonosi pozitivnom stavu vozača prema problemu sigurnosti prometa i poštivanju prometnih propisa, što se u konačnici odražava u povećanju stupnja sigurnosti prometa na cestama.  

Osim toga, sukladno odredbama članka 286. Zakona o sigurnosti prometa na cestama propisano je da se, nakon proteka dvije godine od dana pravomoćnosti odluke o prekršaju na temelju koje su prikupljeni i upisani negativni prekršajni bodovi, ne mogu više uračunavati i brišu se iz evidencije vozača.

Evidencija negativnih bodova u nadležnosti je Ministarstva pravosuđa Odjel za prekršajne evidencije.

Alkohol

Zakon o sigurnosti prometa na cestama propisuje da profesionalni vozači, instruktori vožnje i mladi vozači ne smiju upravljati vozilom, ako u organizmu imaju alkohola ili opojnih droga. Svi ostali vozači smiju imati do 0,5 promila alkohola u krvi za vrijeme upravljanja vozilom.

Iznos novčane kazne za vožnju s nedopuštenom koncentracijom alkohola povećava se s povećanjem koncentracije alkohola i kreće se od 700 kuna za koncentracije do 0,5 promila pa sve do 15 tisuća kuna za koncentracije više od 1,5 promila.

Vozač s nedopuštenom koncentracijom alkohola isključuje se iz prometa te mu se, kao mjera opreza, oduzima vozačka dozvola na najviše osam dana.

Vozaču se također može odrediti zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od jednog do 24 mjeseca. Ukoliko za vrijeme trajanja zaštitne mjere upravlja vozilom, vozač čini prekršaj za koji je propisana novčana kazna od pet do 15 tisuća kuna ili kazna zatvora do 60 dana, i kazneno djelo izigravanja zabrane iz sigurnosnih mjera i pravnih posljedica osude.

Vozaču se, ovisno o visini utvrđene koncentracije alkohola, određuju od jednog do tri prekršajna boda. Vozača zatečenog u prometu s utvrđenom koncentracijom alkohola u krvi višom od 1,5 promila, policija o njegovom trošku upućuje naizvanredni zdravstveni pregled (u slučaju da do sada niste imali ograničenje u vozačkoj dozvoli sad ćete ga sigurno dobiti i morati obavljati redovni zdravstvene preglede svakih par godina kako su vam odredili).

Podsjećamo da je Zakonom o sigurnosti prometa na cestama propisano i da će vozač koji se odbije podvrgnuti ispitivanju alkoholiziranosti biti kažnjen novčanom kaznom u iznosu od pet do 15 tisuća kuna ili kaznom zatvora do 60 dana. Sankcija za odbijanje ispitivanja alkoholiziranosti je jednaka kao i u slučaju vožnje s utvrđenim maksimalnim koncentracijama alkohola.

Sukladno Prekršajnom zakonu policija vozača s nedopuštenom koncentracijom alkohola može smjestiti u posebnu prostoriju do otrežnjenja (najduže na 12 sati). Vozače koji čine najteže prometne prekršaje za koje je Zakonom o sigurnosti prometa na cestama propisana novčana kazna od pet do 15 tisuća kuna ili kazna zatvora do 60 dana (alkohol preko 1,5 promila, odbijanje alkotesta, prekoračenje brzine u naselju za više od 50 km/h u odnosu na dopušteno, upravljanje prije stjecanja prava i vožnja pod zabranom), policija uhićuje i, uz optužni prijedlog, dovodi nadležnom prekršajnom sudu (to sam saznao iz prve ruke i uvjerio se da je tako).

Ukoliko je osoba koja je izazvala prometnu nesreću u kojoj ima teško ozlijeđenih ili poginulih osoba bila pod utjecajem alkohola iznad 1,5 promila, neće se smatrati da je do nesreće došlo iz nehaja te će se primijeniti odredbe članka 272. Kaznenog zakona. Navedenim je člankom propisana kazna zatvora od tri do deset godina ako je u nesreći bilo poginulih osoba, odnosno, kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina ako je bilo teško ozlijeđenih osoba.

Brzina

1) Na cesti u naselju vozač se ne smije vozilom kretati brzinom većom od 50 km na sat, odnosno brzinom većom od brzine dopuštene postavljenim prometnim znakom za cijelo naselje ili njegov dio.
(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, na cesti u naselju čiji prometno-tehnički i sigurnosni elementi to omogućuju (npr. pješački podhodnici i nadhodnici, dodatne trake za lijevo, odnosno desno skretanje, upravljanje na raskrižjima uređajima za davanje znakova prometnim svjetlima i sl.) može se prometnim znakom dopustiti kretanje vozilom i brzinom većom od 50 km na sat, a najviše do 80 km na sat.
(3) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna ili kaznom zatvora u trajanju do 60 dana kaznit će se za prekršaj vozač koji se vozilom u naselju kreće brzinom koja je za više od 50 km na sat veća od dopuštene ili prometnim znakom ograničene brzine.
(4) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač koji se vozilom u naselju kreće brzinom koja je za više od 30 do 50 km na sat veća od dopuštene ili prometnim znakom ograničene brzine.
(5) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač koji se vozilom u naselju kreće brzinom koja je za više od 20 do 30 km na sat veća od dopuštene ili prometnim znakom ograničene brzine.
(6) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač koji se vozilom na cesti u naselju kreće brzinom koja je za više od 10 do 20 km na sat veća od dopuštene ili prometnim znakom ograničene brzine.
(7) Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač koji se vozilom na cesti u naselju kreće brzinom koja je do 10 km na sat veća od dopuštene ili prometnim znakom ograničene brzine.

(1) Na cesti izvan naselja vozač se ne smije vozilom kretati brzinom većom od brzine dopuštene postavljenim prometnim znakom, a najviše:
1) 130 km na sat na autocestama,
2) 110 km na sat na cestama namijenjenim isključivo za promet motornih vozila i brzoj cesti,
3) 90 km na sat na ostalim cestama.
(2) Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 7.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač koji se vozilom na cesti izvan naselja kreće brzinom koja je za više od 50 km na sat veća od dopuštene ili prometnim znakom ograničene brzine.
(3) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač koji se vozilom na cesti izvan naselja kreće brzinom koja je za više od 30 do 50 km na sat veća od dopuštene ili prometnim znakom ograničene brzine.
(4) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač koji se vozilom na cesti izvan naselja kreće brzinom koja je za više od 10 do 30 km na sat veća od dopuštene ili prometnim znakom ograničene brzine.

1. PRIVREMENO

2. 9 ILI 12 MJESECI

3. PONIŠTENJE VOZAČKE DOZVOLE

PRIVREMENO

(1) Policijski službenik naredbom će privremeno oduzeti vozačku dozvolu i isključiti iz prometa vozača i instruktora vožnje:

1) koji upravlja ili pokuša upravljati vozilom akou organizmu ima droga ili lijekova koji utječu na psihofizičke sposobnosti i na sposobnosti upravljanja vozilima ili ako u krvi ima nedozvoljenu količinu alkohola ili ako pokazuje znakove alkoholiziranosti ili utjecaja droga, a odbija se podvrgnuti ispitivanju

2) koji nema pomagala za koja je navedeno u vozačkoj dozvoli da ih mora koristiti tijekom upravljanja (članak 196. stavak 2.),

3) koji upravlja vozilom suprotno odredbi članka 221. stavka 3. ovoga Zakona,

Članak 221.

(1) Mladi vozač ne smije upravljati vozilom na cesti brzinom većom od 80 km na sat,na brzoj cesti i cesti namijenjenoj isključivo za promet motornih vozila brzinom većom od 100 km na sat, odnosno 120 km na sat na autocesti.

(2) Osoba iz stavka 1. ovoga članka ne smije upravljati niti početi upravljati motornim vozilom ako u organizmu ima droga ili lijekova koji utječu na psihofizičke sposobnosti i na sposobnosti upravljanja vozilima ili ako u krvi ima alkohola ili ako pokazuje znakove alkoholiziranosti ili utjecaja droga

4) koji ne postupi po zahtjevu policijskog službenika da se podvrgne ispitivanju ili stručnom pregledu (članak 181. stavak 1. i članak 282. stavak 4.),

5) vozača motocikla ili mopeda i osobe koje se prevoze tim vozilima, ako kod sebe nemaju zaštitne kacige

6) koji upravlja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje vozilom, koji upravlja vozilom, a nema važeću vozačku dozvolu odgovaraju će kategorije ili koji upravlja vozilom u vrijeme kad mu je vozačka dozvola privremeno oduzeta ili kad mu je pravomoćnom odlukom nadležnog tijela izrečena sigurnosna ili zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom, ili ih odbiju nositi na glavi (članak 114.),

7) vozača koji upravlja vozilom duže od vremena propisanog posebnim propisom ili ne koristi propisane odmore.

(2) Policijski službenik može naredbom isključiti iz prometa vozača koji upravlja ili pokušaupravljati vozilom ako je očito da je vozaču takvom psihofizičkom stanju (umor, stres, bolest, prisutnost lijekova u organizmu koji utječu na psihofizičke sposobnosti i na sposobnosti upravljanja vozilima da nije sposoban sigurno upravljati vozilom) (članak 198.).

(3) Na temelju odredbi stavka 1. ovoga članka, vozačka dozvola se privremeno oduzima dok ne prestanu razlozi zbog kojih je oduzeta, a najduže do 8 dana.

(4) Ako u slučajevima iz stavka 1. ovoga članka vozačne preuzme privremeno oduzetu vozačku dozvolu po isteku mjere opreza, a najkasnije u roku od 3 dana od dana isteka, vozačka dozvola će se dostaviti tijelu u čijoj se evidenciji vodi. Tijelu učijoj se evidenciji vodi vozač, vozačku

dozvolu dostavit će se i u slučaju da je u međuvremenu od nadležnog tijela doneseno pravomoćno rješenje o kazni i izrečenoj zaštitnoj mjeri.

(5) Prilikom postupanja prema vozaču ili instruktoru vožnje po stavku 1. ovoga članka, policijski službenik omogućitće vozaču da u primjerenom roku pozove drugoga vozača, koji ispunjava uvjete za upravljanje vozilom u prometu na cesti, da preuzme vozilo kojim je upravljao vozač koji je isključen iz prometa.

9 MJESECI ILI 12 MJESECI

Nakon proteka dvije godine od dana pravomoćnosti odluke o prekršaju na temelju koje su prikupljeni i upisani negativni prekršajni bodovi isti se ne mogu više uračunavati i brišu se iz evidencije.

Vozaču motornog vozila koji je unutar razdoblja od dvije godine prikupio devet negativnih prekršajnih bodova samo ili pretežito za prekršaje za koje su ovim Zakonom propisana tri negativna prekršajna boda, rješenjem će se izreći mjera zabrane upravljanja motornim vozilom svih kategorija u trajanju od dvanaest mjeseci.

Vozaču motornog vozila koji je unutar razdoblja od dvije godine prikupio devet negativnih prekršajnih bodova pretežito za prekršaje za koje su ovim Zakonom propisana manje od tri negativna prekršajna boda, rješenjem će se izreći mjera zabrane upravljanja motornim vozilom one kategorije kojom je pretežito prikupio negativne prekršajne bodove u trajanju od devet mjeseci

PONIŠTENJE VOZAČKE DOZVOLE SVIH KATEGORIJA

Vozaču motornog vozila kojem je izrečena mjera zabrane upravljanja motornim vozilom i koji u narednom razdoblju od dvije godine, računajući od isteka izvršenja posljednje mjere zabrane upravljanja motornim vozilom, prikupi devet negativnih prekršajnih bodova, izreći će se mjera poništenja vozačke dozvole za upravljanje motornim vozilom svih kategorija. Nakon proteka dvije godine od isteka izvršenja mjere poništenja vozačke dozvole, vozač može ponovno pristupiti polaganju vozačkog ispita za stjecanje prava na upravljanje motornim vozilom, prema uvjetima propisanim odredbama ovoga Zakona.

OPROST KAZNE

Policijska uprava ili postaja koja tijekom obavljanja poslova nadzora utvrdi da je počinjen prekršajza koji je propisana samo novčana kazna u utvrđenom iznosu do 1.000,00 kuna, u slučajevima kada prekršajem nije izazvano ometanje ili ugrožavanje drugih sudionika u prometu, odnosno ako je prekršaj osobito lake naravi a počinitelj nije prije činio slične prekršaje može umjesto novčane kazne sudioniku u prometu izreći mjeru usmenog ili pismenog upozorenja.

Add Comment

* Required information
5000
Captcha Image

Comments (0)

No comments yet. Be the first!

Izbornik