Ispit iz predmeta Upravljanje vozilom na javnoj cesti

Tijekom ispita na javnoj cesti u vozilu se nalazi ovlašteni ispitivač, vaš instruktor vožnje i eventualno drugi kandidat za vozača koji polaže ispit.

Ispit traje najmanje 30, a najviše 45 minuta, a prekida se ako bi vozilo postalo neispravno, ako bi došlo do prometne nezgode, ako je to potrebno zbog sigurnosti prometa ili ako vam instruktor vožnje svojim radnjama i postupcima pomaže.

Kandidat mora za vrijeme ispita zadaće izvesti točno, propisno i sigurno.

Svoju vožnju mora prilagoditi vremenskim i prometnim uvjetima u kojima se ispit provodi i voziti tako da ne ugrozi sebe i druge sudionike u prometu.

Ovlašteni ispitivač vodi, prati, ocjenjuje i bilježi pogreške u ispitni list.
1. stranica


2. stranica


3. stranica4. stranica

Kandidat mora za vrijeme ispita zadaće izvesti točno, propisno i sigurno.

Svoju vožnju mora prilagoditi vremenskim i prometnim uvjetima u kojima se ispit provodi i voziti tako da ne ugrozi sebe i druge sudionike u prometu.

Uvjerenje o položenom vozačkom ispitu

Ako na ovom ispitu ne zadovoljite ni nakon 18 mjeseci od dana položenog ispita iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila bez obzira na broj izlazaka morate uzeti najmanje 12 dopunskih sati.

Svaki puta kada ne zadovoljite na ispitu morate uzeti najmanje tri sata.

Okretanje vozila zbog promjene smjera korištenjem vožnje unatrag i unaprijed

Prometno-tehnički element za okretanje vozila zbog promjene smjera za vozila B kategorije

Izvodi se u prometu na cesti prema situaciji na slici tamo gdje to prometno-tehnički uvjeti, intenzitet i gustoća prometa omogućuju korištenjem vožnje unaprijed i unatrag na način da se pravodobno uoči i izabere mjesto s manjim intenzitetom prometa. Nakon što se prođe sredina raskrižja, uključuje se desni pokazivač smjera i nakon što se prođe za oko dvije dužine vozila od ruba raskrižja što bliže desnom rubu kolnika se zaustavlja vozilo, pozicija 1. Nakon što se utvrde uvjeti vozi se unatrag s uključenim svim pokazivačima smjera u bočnu cestu do pozicije 2. Iz pozicije 2. se nastavlja voziti u suprotnom smjeru, pozicija 3.

Parkiranje vozila

Prometno-tehnički element za parkiranje vozila B kategorije

Bočno ili okomito parkiranje se izvodi prema situaciji na slici u stvarnim prometnim uvjetima na parkiralištu, a što uključuje pravilnost izvođenja i praćenje prometnih uvjeta. Radnja bočnog parkiranja se može izvodi u tri pokušaja, a radnja okomitog parkiranja u dva pokušaja, osim ako je riječ o diskreditirajućoj pogrešci (primjerice, dodir parkiranog vozila,.).


Prigovor i žalba

Kandidat za vozača ima pravo prigovora na ocjenu ovlaštenog ispitivača. Prigovor se podnosi odmah nakon završetka ispita, a najkasnije u roku 90 minuta od priopćenja ishoda ispita. Prigovor uložen izvan propisanog roka neće ne će se razmatrati.

Prigovor se može podnijeti osobito ako:

-za provedbu ispita nisu bili osigurani svi uvjeti utvrđeni propisom o vozačkim ispitima,
- ovlašteni ispitivač nije ispravno vrednovao odgovore kandidata na testu iz Prometnih propisa i sigurnosnih pravila, 
- ovlašteni ispitivač nije objektivno procijenio i ispravno vrednovao elemente vožnje na ispitu iz Upravljanja vozilom prema Ispitnom listu, u koji kandidat ima pravo uvida, 
- ovlašteni ispitivač nije u skladu s ispitnim kriterijima vrednovao teorijski ili praktični dio ispita iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći, 
- postupci ovlaštenog ispitivača prema kandidatu nisu tijekom ispita bili u skladu s propisima ili normama ponašanja.

Ovlašteni ispitivač dužan je napisati službenu zabilješku, koja sadrži odluku o prigovoru kandidata neposredno nakon podnošenja prigovora, najkasnije sat vremena od trenutka ulaganja prigovora.

Protiv odluke ovlaštenog ispitivača o prigovoru kandidat ima pravo žalbe Hrvatskom autoklubu u roku osam dana. Žalbe podnesene izvan utvrđenog roka neće se razmatrati.

Odluku po žalbi Hrvatski autoklub mora donijeti i dostaviti podnositelju žalbe u roku od 30 dana od dana podnošenja žalbe. U slučaju da kod rješenja žalbe Hrvatski autoklub usvoji žalbu, organizirat će se za kandidata novi ispit pred posebnim povjerenstvom.

Add Comment

* Required information
5000
Captcha Image

Comments (0)

No comments yet. Be the first!

Izbornik