Ispit iz predmeta Upravljanje vozilom na prometnom vježbalištu

Važno: Ako položite ispit na prometnom vježbalištu (poligonu), a ne položite ispit na javnoj cesti prilikom sljedećeg polaganja ispita ne morate ponovno polagati ispit na prometnom vježbalištu (poligonu).

Priprema vozila za vožnju

Kandidat za vozača mora pokazati da je sposoban pripremiti vozilo za vožnju kako bi njime sigurno upravljao udovoljavajući sljedećim zahtjevima:

*Obaviti dnevni preventivni tehnički pregled (provjeriti razinu ulja u motoru, tekućine za hlađenje, tekućine za pranje stakala, korištenje opreme vozila – pripremiti vozilo za vuču, postaviti sigurnosni trokut);

*Prilagoditi sjedalo, zauzeti pravilan položaj, prilagoditi vozačka ogledala, vezati sigurnosni pojas i prilagoditi naslon za glavu.

Važno: Ako kandidat na poligonu dotakne čunj ili u neki objekt ili ako nekontrolirano izlazi iz označenog prostora smatra se da nije zadovoljio na ispitu i time se njegov ispit prekida..

Vožnja po pravcu unaprijed-unatrag s promjenom smjera

Zahtijeva sposobnost pravilnog rada s nožnim komandama, a osobito s papučicom spojke, pravilan položaj i rad s upravljačem, gledanje iz vozila, održavanje smjera, orijentaciju i snalaženje te pravilnost izvođenja.

Izvodi se na prometnom vježbalištu prema situaciji na slici, tako da se vozilom kreće s polazne pozicije ubrzava i na određenom mjestu se zaustavlja. Unatrag se vozi označenim prostorom do startne pozicije vodeći pritom računa da vozilo ne smije izlaziti iz označenog prostora i da ne smije dodirivati čunjeve. Vožnja se obavlja uz korištenje vozačkih ogledala i gledanjem preko ramena. Svaki dodir s čunjem smatra se diskreditirajućom pogreškom i kandidat nema mogućnost ponovnog ponavljanja radnje. Radnja se izvodi bez zaustavljanja vozila najviše u dva pokušaja, osim ako je riječ o diskreditirajućoj pogrešci.

dva pokušaja - kandidat je sam u vozilu

Prometno-tehnički element za vožnju unaprijed-unatrag s promjenom smjera za vozila B kategorije 

Pogledajte animaciju i postupak izvođenja radnje. (kliknite na link)

Kočenje i zaustavljanje

Zahtijeva sposobnost pravilnog rada s nožnim komandama (papučica kočnice i spojke) i pravilan rad s upravljačem.

Ispituje se na prometnom vježbalištu. Izvodi se prema situaciji na slici, na način da se s vozilom s polazne pozicije postigne brzinu od najmanje 25 do 30 km/h. U točno određenoj točki počinje se naglo kočiti i mora se što prije zaustaviti u prostoru duljine 15 metara ispred određene zapreke (čunjeva). Kočenje treba biti pravilno i takvo da se vozilo mora zaustavi najkasnije 0,5 m prije zapreke (čunjeva), pri čemu kotači ne smiju blokirati. Kod izvođenja ove radnje ovlašteni ispitivač obvezno se nalazi na prednjem sjedalu pokraj kandidata. Radnja se izvodi u dva pokušaja.

dva pokušaja - kandidat je u vozilu sam sa ispitivačem

Prometno-tehnički element za kočenje i zaustavljanje za vozila B kategorije

Pogledajte animaciju i postupak izvođenja radnje. (kliknite na link)

Add Comment

* Required information
5000
Captcha Image

Comments (0)

No comments yet. Be the first!

Izbornik